Torsvikkleiva og Sømsveien

Fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger i Torsvikkleiva og Sømsveien.

PÅGÅENDE PROSJEKT

  • Anleggsområde: Torsvikkleiva og Sømsveien
  • Oppstart: 19. april 2022 
  • Estimert sluttdato: sommeren 2023

Forberedelser til arbeidet

Det forberedende arbeidet i Torsvikkleiva er nå godt i gang.
Dette utføres:

  • fjellsikring
  • montering av provisorisk veilys
  • etablering av midlertidig veibane 
  • innsnevret fortau

Torsvikkleiva utføres i to etapper

Første etappe går fra bunnen av Torsvikkleiva opp til avkjøringen til Elgstien.
Her er det planlagt oppstart 19. april 2022 og ferdig vann-og avløpssanering til sommeren 2022.  

Andre etappe strekker seg fra krysset i Elgstien og helt til toppen av Torsvikkleiva ved Vardåsveien. Her planlegges vann-og avløpet ferdigstilt desember 2022.  

Deretter vil det pågå opparbeidelse av veg, montering av nye veilys (LED), asfaltering osv. 
Det vil være lysregulert i hele anleggsperioden.  

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Erlend Myrhaug
E-post: Erlend.Myrhaug@kristiansand.kommune.no
Telefon: 48 29 56 71

Kart som viser anleggsområdet

Kart med anleggsområdet markert i lilla under (pdf)

 

Torsvikkleiva/Sømsveien

Besøksadresse:

Torsvikkleiva