Jaktoddveien

Fornyelse av kommunale vann- og avløpsrør i Jaktoddveien.

FERDIGSTILT PROSJEKT

  • Anleggsområde: Jaktoddveien
  • Startdato: September 2022 
  • Estimert sluttdato: Mars 2023
  • Under anleggsperioden vil deler av graveområde være stengt for gjennomkjøring. 
  • I enkelte perioder vil anleggsområdet være stengt for gjennomkjøring til berørte eiendommer. Det tilrettelegges for god fremkommelighet for myke trafikkanter. Vi skilter ut ifra hvor vi graver, dette med tanke på å opprettholde biltrafikk så langt det lar seg gjøre.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Andreas Ims Winter
E-post: Andreas.Ims.Winter@kristiansand.kommune.no
Telefon: 41 02 82 38

Arbeidsleder/Formann Øyvin Berg
E-post: Øyvin.Berg@kristiansand.kommune.no
Telefon: 48 15 60 29

Kart som viser anleggsområdet

Kart med anleggsområdet finner du her.

 

Jaktoddveien
<p><br /><br /></p>