Dronningens gate/Kirkegata

Fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger i Dronningens gate-Kirkegata.

FERDIGSTILT PROSJEKT

  • Anleggsområde: Dronningens gate - Kirkegata
  • Startdato: April 2022
  • Estimert sluttdato: Februar 2023

Hovedledningene i Dronningens gate er i dårlig tilstand, og vil nå bli fornyet. Arbeidet i forbindelse med utskiftningen av de kommunale rørene vil starte opp etter påske, og det forventes at arbeidet vil vare ut februar 2023.

Traffikkavkling under pågående arbeid

Under anleggsperioden vil graveområdet være stengt for gjennomkjøring. Fortau holdes åpne og kan benyttes som normalt.

Kortslutning av septiktank

De fleste eiendommene har egen septiktank som skal kortsluttes eller fjernes i forbindelse med fornying av de kommunale avløpsrørene.

På grunn av måten avløpsrørene henger sammen, vil de som er tilknyttet avløpsrørene i Dronningens gate ikke kunne kortslutte før etappe 2 i Kirkegata er ferdig gravd. De som er tilknyttet avløpsrørene i etappe 2 og 3, vil kunne kortslutte fortløpende når hovedanlegget utenfor eiendommene er etablert. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Jørund Haugland
E-post: Jorund.Haugland@kristiansand.kommune.no
Telefon: 41 36 12 64

Kart som viser anleggsområdet

Kart med anleggsområdet finner du her.

 

Dronningens gate/ Kirkegata

Besøksadresse:

Dronningens gate