Kjos ringvei

Utskifting av kommunale vann- og avløpsrør.

FERDIGSTILT PROSJEKT

  • Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør med tilhørende kummer. 
  • Planlagt oppstart: November 2022
  • Estimert ferdigstilling: 1. kvartal 2023
  • Arbeidene vil medføre graving i området, og det må forventes ulemper i form av støy og vanskelige kjøreforhold. Vi vil prøve å redusere disse ulempene så godt vi kan.

Etter problemer på avløpsledningene forbi Kjos Ringvei 1 er det nødvendig å skifte ut disse i dette område. Avløpsledningene forbi Kjos Ringvei 1 ligger med for dårlig fall og trenger å bli skiftet ut. I den forbidelse vil også vannledningene i samme område bli fornyet.

Arbeidene er planlagt startet opp i november og forventes fram til februar-mars.   

 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Ola Johannes Dehli Østtveit
E-post: Ola.Johannes.Dehli.Osttveit@kristiansand.kommune.no
Telefon: 48 26 76 27

Kart som viser anleggsområdet

Kart med anleggsområdet finner du her.

Kjos Ringvei