Eikeheia pumpestasjon

Ny pumpestasjon i Eikeheia.

FERDIGSTILT PROSJEKT

  • Ny trykkøkningsstasjon for Eikeheia
  • Anlegget startet opp i slutten av august, antatt varighet: 2-3 mnd. Estimert ferdigstilling: Januar 2023
  • Det vil i tillegg bli satt ned  en ny vannkum som vist i situasjonsplan. 

Eikeheia boligområde har dårlig trykk, spesielt i sommermånedene ved mye hagevanning. Ingeniørvesenet skal derfor bygge en ny vannpumpestasjon for å øke trykket og gi tilstrekkelig vann til de høyestliggende husene.

Det skal bygges et nytt pumpehus langs veien ved Eiketjønnveien 26. Her blir det også en del gravearbeid for å koble seg til vannledningene som ligger på andre siden av veien. I tillegg skal det byttes ut en vannkum i krysset ved Krossmyrveien 17 (Vist som graveområde 2 på vedlagte tegning).  

Tilleggsopplysninger

Da det er stor høydeforskjell i boligfeltet blir det nødvendig å installere trykkreduksjonsventiler på de husene som ligger lavest for at ikke trykket skal bli for stort. Dette må gjøres inne i det enkelte hus, og vi tar nærmere kontakt med dem det gjelder.

Eikeheia pumpestasjon

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Ola Johannes Dehli Østtveit
E-post: Ola.Johannes.Dehli.Osttveit@kristiansand.kommune.no
Telefon: 48 26 76 27

Kart som viser anleggsområdet

Kart med anleggsområdet finner du her.

 

Eikeheia

Besøksadresse:

Eikeheia

Postadresse:

Eikeheia
Kristiansand