Marviksveien

Utskifting av kommunale vann- og avløpsrør (650m)

PÅGÅENDE PROSJEKT

  • Planlagt oppstart: Desember 2022
  • Estimert ferdigstilling: Desember 2023
  • Planen er å holde veien åpen for trafikk under hele anleggsperioden. Selve gravearbeidet vil foregå innenfor et avgrenset området som forflyttes etterhvert som arbeidene ferdigstilles.
  • Arbeid på de kommunale vann og avløpsrørene vil normalt foregå mellom mandag-fredag, kl. 07.00-15.00.

Kristiansand kommune v/ Ingeniørvesenet planlegger å skifte ut- og separere vann- og avløpsrørene i Marviksveien.
Separeringen utføres slik at overvannet og kloakk, som i dag går i ett fellessystem, går i hvert sitt separate system.

Trafikkavvikling

Planen er å holde veien åpen for trafikk under hele anleggsperioden. Selve gravearbeidet vil foregå etappevis- dvs. innenfor et avgrenset området som forflyttes etterhvert som arbeidene ferdigstilles.

Det legges til rette for at huseiere samt myke trafikanter skal komme seg til/ fra eiendommene. Enkelte parkeringsplasser på gateplan kan bli berørt.
Ingeniørvesenet ønsker å redusere ulempene anleggsarbeidene medfører til et minimum, da fortrinnsvis med skilting/ lysregulering samt andre nødvendige tiltak for å sikre publikums fremkommelighet i området.

 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Kjell Atle Thorbjørnsen
E-post: Kjell.Atle.Thorbjornsen@kristiansand.kommune.no
Telefon: 90 11 17 98

Kart som viser anleggsområdet

Kart med anleggsområdet finner du her.

Marviksveien