Mjåvannsvegen

Etablering av nytt kommunalt avløpsrør i Mjåvannsvegen.

FERDIGSTILT PROSJEKT

  • Anleggsområde: Mjåvannsvegen
  • Startdato: Desember 2022 
  • Estimert sluttdato: 1.kvartal 2023

Kristiansand kommune v/Ingeniørvesenet gikk i gang med å etablere en ny spillvannsledning i Mjåvannsvegen, med hensikt om å avlaste eksiterende
hovedavløpsledningen i området.


Planlagt oppstart var i desember 2022. Anlegget ble ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2023.


Ny Spillvannsledning ble tilkoblet i veikrysset sør for Mjåvannsvegen 50, og strekker seg videre opp mot miljøstasjonen - en  rørtrase på om lag 100
meter. Se markert anleggsområde i vedlagt situasjonskart.

Oversiktskart MjåvannsvegenMjåvannsvegen

Kontaktinformasjon

Anleggsleder Kjell Arild Vetrhus
E-post: Kjell.Arild.Vetrhus@kristiansand.kommune.no
Telefon: 98 28 79 17

Prosjektleder Nicole Castillo
E-post: Nicole.Pilar.Castillo@kristiansand.kommune.no
Telefon: 98 42 11 99 

Kart som viser anleggsområdet

Kart med anleggsområdet finner du her.

 

Mjåvannsvegen

Kontaktperson: Nicole Pilar Castilo

Tittel: Prosjektleder

Telefon: 98 42 11 99

Kontaktperson: Kjell Arild Vetrhus

Tittel: Arbeidsleder

Telefon: 98 28 79 17