Gangdalsveien

Fornyelse av kommunale vann- og avløpsrør i Gangdalsveien.

FERDIGSTILT PROSJEKT

  • Anleggsområde: Gangdalsveien
  • Startdato: April 2022 
  • Estimert sluttdato: Mai 2023
  • Arbeid på vann og avløpsrørene i gangdalsveien ferdigstilles i slutten av januar. Det gjenstår asfaltering av siste etappe og plassering av nye betongfendere.

 

Hovedledningene i Gangdalsveien er i dårlig tilstand, og står for tur til å bli fornyet. Arbeidet på de kommunale rørene i Gangdalsveien vil starte opp 4.april, og forventes avsluttet i løpet av våren 2023. 

NoDig-metode

Deler av anlegget utføres med NoDig- metode. Dette innebærer en utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør uten at graving er nødvendig. Det finnes flere metoder for dette som blant annet strømpeutforing, rørinnføring o.l. Flere forhold påvirker endelig valg om hvilken metode som vil bli brukt i hvert enkelt prosjekt.  

Midlertidig omkjøring i Gangdalsveien

Under anleggsperioden vil det bli etablert midlertidig omkjøringsvei - se grønn skravering i kart. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Andreas Ims Winter
E-post: Andreas.Ims.Winter@kristiansand.kommune.no
Telefon: 41 02 82 38

Arbeidsleder Ronald Hansen
E-post: Ronald.Hansen@kristiansand.kommune.no
Telefon: 41 02 82 38

Kart som viser anleggsområdet

Kart med anleggsområdet finner du her.

 

Gangdalsveien

Besøksadresse:

Gangdalsveien