Langenesåsen øst

Oppstart

ViaNova Kristiansand AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til even.lorentsen@vianova.no innen 24.6.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

ViaNova Kristiansand AS
Gyldenløves gate 1C
4611 Kristiansand

Varsel om oppstart av detaljregulering Langenesåsen øst (PDF)

Langenesåsen øst_kart_varsling (PDF)

Oppstartsmøtereferat Langenesåsen øst 14.4.2023 (PDF)

Planinitiativ, datert 21.12.2022 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Øygardsheia 79
4643 Søgne