Langenesåsen øst

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 27.1. - 9.3.2024.

Sett inn saksnummeret PLAN-22/01995 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 9.3.2024

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

6. Vedlegg - Landskapsanalyse (PDF)

7. Vedlegg - Illustrasjonsplan (PDF)

8. Vedlegg - Tekniske planer (PDF)

9. Vedlegg - Overvannsnotat (PDF)

10. Vedlegg - Kartlegging av biologisk mangfold (PDF)

11. Vedlegg - Rapport medvirkning for barn og unge (PDF)

12. Vedlegg - ROS-analyse (PDF)

13. Vedlegg - Innspill til oppstartsvarsel (PDF)

14. Vedlegg - Snitt mot kolle (PDF)

Oppstart

ViaNova Kristiansand AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til even.lorentsen@vianova.no innen 24.6.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

ViaNova Kristiansand AS
Gyldenløves gate 1C
4611 Kristiansand

Varsel om oppstart av detaljregulering Langenesåsen øst (PDF)

Langenesåsen øst_kart_varsling (PDF)

Oppstartsmøtereferat Langenesåsen øst 14.4.2023 (PDF)

Planinitiativ, datert 21.12.2022 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Øygardsheia 79
4643 Søgne