Steindalen, GNR 11 BNR 415 m.fl. - endring av reguleringsplan

Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for at det kan etableres en dagligvarebutikk i første etasje mot Steindalen.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 16.3. - 27.4.2024

Sett inn saksnummeret PLAN-21/00621 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 27.4.2024

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Endret plankart (PDF)

2. Endrede bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF, 20 MB)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

6. Illustrasjonsplan (PDF, 12 MB)

7. Illustrasjoner (PDF, 23 MB)

8. Støyutredning (PDF)

9. Mobilitetsplan (PDF)

10. Sulfidundersøkelser (PDF)

11. Overvannsnotat (PDF)

12. Tekniske planer VA og overvann (PDF)

13. Tekniske planer vei (PDF)

14. ROS-sjekkliste (PDF)

15. Referat fra medvirkning med Voiebyen skole (PDF)

16. Innspill til oppstartsvarsel (PDF)

17. Naturmangfoldvurdering (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Steindalen 14
4624 Kristiansand