Flyktningtjenester

Asylmottak

Kristiansand statlige mottak for asylsøkere drives av Kristiansand kommune i henhold til kontrakt med UDI (Utlendingsdirektoratet) og etter statlig reglement og retningslinjer.

Les mer på nettstedet til UDI.

Bosetting av flyktninger

Asylsøkere blir bosatt i Kristiansand kommune etter avtale mellom kommunen og IMDI.

Ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI dersom du er flyktning som ønsker å bo i Kristiansand.

Er du allerede blitt bosatt i en annen kommune og ønsker innen 5 år å bosette deg i Kristiansand, må din hjemkommune søke om dette. Dette kalles sekundærbosetting. Oppsøk flyktningetjenesten i din kommune for å få ytterlige informasjon.   

Introduksjonsordning

Som nyankommet flyktning i Kristiansand kan du ha rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram. I noen tilfeller vil også familiegjenforente ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram.

Programmet varer inntil to år, og innebærer blant annet rett og plikt til norskopplæring, arbeidslivskunnskap og samfunnskunnskap.

Les mer om på introduksjonsprogrammet på regjerings nettside om introduksjonsprogram.

Tolketjenester

Kontakt tolketjenesten:

  • 38 07 54 48 
  • 38 12 02 00
  • e-post

 

 

Kontaktinformasjon

Sentralbord

38 07 50 00

Innbyggertorg i Kristiansand

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 1 etasje. Inngang fra Torvet og fra Tollbodgata.

Innbyggertorg i Søgne (Tangvall)
Rådhusveien 1, 4640 Søgne.

Innbyggertorg i Songdalen (Nodeland)
Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland.