Ny i Norge - samling av informasjon

Ny i Norge samler informasjon fra offentlige myndigheter som kan hjelpe i en ny hverdag i Norge.  Her er også lenker til annen nyttig informasjon både for flyktninger og dem som ønsker å hjelpe.

Helsetjenester

Personer fra Ukraina som ikke har søkt asyl, har i utgangspunktet få rettigheter til helsehjelp i Norge. De har samme rettigheter som andre besøkende fra land utenfor EØS.

Les om å søke asyl nedenfor. 

Kristiansand kommune anbefaler alle fra Ukraina å søke asyl, også kalt kollektiv beskyttelse. Personer fra Ukraina får etter søknad innvilget midlertidig oppholdstillatelse etter vedtak om kollektiv beskyttelse. Slik oppholdstillatelse gir fulle helserettigheter i Norge. 

Gyldengården helsesenter - flyktninghelsetjenesten i Kristiansand

Helsenorge.no om asylsøkere og flyktninger 

Ny i Norge

Et nettsted fra norske myndigheter med informasjon om rettigheter og plikter. 

Ny i Norge 

Informasjon fra UDI

Siden inneholder informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina.

Informasjonen er på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk. 

Du finner blant annet informasjon om

  • kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger
  • ukrainske borgere som vil til Norge
  • ukrainske borgere som vil være i Norge

Her finner du informasjon fra UDI   

Spørsmål og svar om beskyttelse(asyl) og asylmottak  

Informasjon fra UDI til frivillige   

UDI har opprettet et eget telefonnummer som ukrainere kan bruke hvis de har spørsmål.

Telefonnummeret er 23 35 16 00, linjevalg 8.

Telefonen er betjent mandag-fredag klokka 10.00-15.00.

Kjæledyr fra Ukraina

Informasjon fra Mattilsynet på flere språk 

Politi og asylsøknad

Personer fra Ukraina som befinner seg i Kristiansand kan søke asyl ved å registrere seg hos politiet i Kristiansand. Ukrainere er gitt kollektiv beskyttelse, så de fleste saker avgjøres raskt. 

Her er informasjon fra politiet på ukrainsk, russisk, engelsk og norsk.

Spørsmål og svar om registreringen hos politiet på ukrainsk, russisk og engelsk. 

Politiets informasjonsvideoer til flyktninger fra Ukraina-krigen på ukrainsk og russisk. 

Angående ankomst av ukrainske statsborgere  

Kristiansand kommune anbefaler alle ukrainere som har flyktet fra krigen, og som befinner seg i Kristiansand, å søke asyl. Innvilget asyl utløser en hel del viktige rettigheter, spesielt innenfor skole og barnehage, helse og økonomi. 

Vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

RVTS står for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. 

  • Traumer og traumatisk stress
  • Vold og overgrep
  • Selvmord og selvskading
  • Flyktningehelse og tvungen migrasjon.

RVTS publiserer veiledere, selvhjelpsbrosjyrer og informasjonsbrosjyrer. Mye er oversatt til ukrainsk

Psykososial beredskap ved kriser og katastrofer 

Flyktning.net - RVTS' ressursportal om asylsøkere og flyktninger 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - støtte til flyktninger fra Ukraina