Informasjonsguide for flyktninger

Informasjonsguiden skal gjøre det enklere for bosatte flyktninger å finne fram blant offentlige tjenester og frivillighet i kommunen.