Asylmottak

Kristiansand statlige mottak for asylsøkere drives av Kristiansand kommune i henhold til kontrakt med UDI (Utlendingsdirektoratet) og etter statlig reglement og retningslinjer.

Asylmottak

Kristiansand statlige mottak er desentralisert. Det vil si at personer som har søkt asyl og som bor på mottak i Kristiansand, bor i ulike boliger Kristiansand kommune eier selv eller har leid til formålet, mange steder i kommunen. Alt fra små leiligheter til store eneboliger er i bruk.

Mennesker som søker om beskyttelse i Norge, har en lovfestet rett til et sted å bo mens de venter på at søknaden deres blir behandlet. Tildeling av plasser på asylmottaket gjøres av UDI.

Ønsker du å søke om beskyttelse (asyl) ta kontakt med lokalt politidistrikt.

Hva skjer når noen søker om beskyttelse/asyl?

Økonomiske ytelser

Dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester   

Søk AMOT i Kristiansand

Du som er på flukt på grunn av krigen i Ukraina og har et midlertidig sted å bo, kan søke UDI om å fortsatt bo der i stedet for på asylmottak.

Alternativ mottaksplass (AMOT) gjelder personer fra Ukraina som er i målgruppen for kollektiv beskyttelse, og som bor privat eller i andre midlertidige løsninger.

Kristiansand kommune har en løsning for AMOT som innebærer at søknadsprosessen er raskere og enklere enn før.

Les mer om AMOT i Kristiansand her. 

Registrere deg hos politiet

Det er UDI som behandler søknadene om alternativ mottaksplass. Før du søker, må du ha registrert deg hos politiet og fått DUF-nummer og d-nummer. Du må også ha funnet et sted å bo, for eksempel:

  • hos familiemedlemmer som er bosatt i en kommune
  • hos andre private personer som har tilbudt et sted å bo 

Søk AMOT 

Få hjelp av kommunen

Kristiansand kommune anbefaler at personer som skal søke om alternativ mottaksplass, søker gjennom kommunen. Les mer om hvem som kan søke AMOT i Kristiansand her.

Søk direkte til UDI

Dersom du ikke kan søke gjennom Kristiansand kommune, kan du søke direkte til UDI. Du kan søke så fort du har fått digital ID fra norske myndigheter.

For å logge inn må du bruke ID-porten (BankID eller Buypass). Hvis du har fått din egen innlogging i ID-porten, bruker du den.

Hvis du ikke har det, kan du logge inn og fylle ut søknaden sammen med en person som har ID-porten og som du stoler på. 

Bruk skjemaet som heter «1. Vanlig skjema» på denne sida.

Søk om AMOT hos UDI her

Etter at UDI har fått søknaden, tar de kontakt med kommunen for å spørre om de vil akseptere søknaden om alternativ mottaksplass. Målet er at søknadene skal behandles raskt.

Hvis kommunen sier nei, vil du fortsatt ha rett til plass på akuttinnkvartering eller asylmottak.

Hvis du får ja på søknaden, vil du få om lag 2500 kroner per person i måneden til boutgifter. I tillegg får du penger til livsopphold i henhold til satsene fra UDI. Den du bor hos, får ikke penger fra UDI eller kommunen.

NB: Enslige mindreårige er ikke omfattet av den utvidede ordningen for alternativ mottaksplass. Hvis du er enslig mindreårig asylsøker, kan du søke om alternativ mottaksplass etter den vanlige (ordinære) ordningen. 

Les mer på UDIs sider

Kristiansand statlige mottak for asylsøkere

Besøksadresse:
Kongsgård allè 20, bygg 6

Åpningstid: Mandag – fredag kl 08.30 – 15.30

Postadresse:
Postboks 1125 Lundsiden
4687 Kristiansand

Kontaktperson:
Avdelingsleder Mirela Sejrani
Tlf: 41773779

Integreringsmottak

Kristiansand kommune har et integreringsmottak. Det består av et ordinært asylmottak og et heldagstilbud. Formålet er å bidra til rask integrering gjennom tidlig kartlegging og bevisstgjøring av beboernes kompetanse og karrieremuligheter, planmessig arbeid med kvalifisering og aktiviteter som forbereder beboerne for utdanning og arbeid i Norge.

Mer informasjon om integreringsmottak

Heldagstilbud for asylsøkere

Tilrettelagt avdeling

Mottaket er tilbud som er tilpasset asylsøkere med fysiske og/eller psykiske hjelpebehov eller som trenger hjelp til å mestre hverdagen. Det er døgnbemanning og strengere kompetansekrav til ansatte sammenlignet med ordinære mottak.

Det er frivillig å bo i en tilrettelagt avdeling og en må søke selv via UDI for å få plass. Personalet på ordinært mottak kan være behjelpelige til det.

Tilrettelagt avdeling