Asylmottak

Kristiansand statlige mottak for asylsøkere drives av Kristiansand kommune i henhold til kontrakt med UDI (Utlendingsdirektoratet) og etter statlig reglement og retningslinjer.

Asylmottak

Kristiansand statlige mottak er desentralisert. Det vil si at personer som har søkt asyl og som bor på mottak i Kristiansand, bor i ulike boliger Kristiansand kommune eier selv eller har leid til formålet, mange steder i kommunen. Alt fra små leiligheter til store eneboliger er i bruk.

Mennesker som søker om beskyttelse i Norge, har en lovfestet rett til et sted å bo mens de venter på at søknaden deres blir behandlet. Tildeling av plasser på asylmottaket gjøres av UDI.

Ønsker du å søke om beskyttelse (asyl) ta kontakt med lokalt politidistrikt.

Hva skjer når noen søker om beskyttelse/asyl?

Økonomiske ytelser

Dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester   

 

Kristiansand statlige mottak for asylsøkere

Besøksadresse:
Kongsgård allè 20, bygg 6

Åpningstid: Mandag – fredag kl 08.30 – 15.30

Postadresse:
Postboks 1125 Lundsiden
4687 Kristiansand

Kontaktperson:
Avdelingsleder Mirela Sejrani
Tlf: 41773779

Integreringsmottak

Kristiansand kommune har et integreringsmottak. Det består av et ordinært asylmottak og et heldagstilbud. Formålet er å bidra til rask integrering gjennom tidlig kartlegging og bevisstgjøring av beboernes kompetanse og karrieremuligheter, planmessig arbeid med kvalifisering og aktiviteter som forbereder beboerne for utdanning og arbeid i Norge.

Mer informasjon om integreringsmottak

Heldagstilbud for asylsøkere

Tilrettelagt avdeling

Mottaket er tilbud som er tilpasset asylsøkere med fysiske og/eller psykiske hjelpebehov eller som trenger hjelp til å mestre hverdagen. Det er døgnbemanning og strengere kompetansekrav til ansatte sammenlignet med ordinære mottak.

Det er frivillig å bo i en tilrettelagt avdeling og en må søke selv via UDI for å få plass. Personalet på ordinært mottak kan være behjelpelige til det.

Tilrettelagt avdeling