Bosetting - utleie av bolig

Har du bolig til utleie?

Personer og virksomheter som har utleieboliger som kan brukes til flyktninger i Kristiansand:

Meld inn bolig her

Flyktningene vil komme gjennom hele året og kommunen er på jakt etter boliger gjennom hele året.

Det er behov for boliger i alle størrelser, fra leiligheter for enslig person til familier med flere barn.

Det ventes totalt å bli behov for i overkant av 100 boliger i løpet av året.

Ønsker du å flytte hit?

Ta kontakt med IMDi dersom du er flyktning som ønsker å bo i Kristiansand.

Informasjon om bosetting for ukrainere med kollektiv beskyttelse 

Er du allerede blitt bosatt i en annen kommune og ønsker å bosette deg i Kristiansand innen 5 år fra bosettingsdato, må din hjemkommune søke om dette. Dette kalles sekundærbosetting.

Eksempelvis kan kommunen vurdere å akseptere sekundærbosetting dersom flytting er nødvendig for den enkeltes sikkerhet. Dette kan blant annet være aktuelt i saker som omhandler vold i nære relasjoner, ekstrem negativ sosial kontroll, fare for tvangsekteskap og i saker der politiet innvilger beskyttelsestiltak i form av kode 6 eller kode 7.

Om henvendelsen ikke inneholder personsensitiv informasjon sender hjemkommunen din søknaden til: post.helse@kristiansand.kommune.no 

Om henvendelsen din inneholder personsensitiv informasjon bruk denne lenka:

Send sikker post

Oppsøk flyktningetjenesten i din kommune for å få ytterlige informasjon. 

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som søker ut flyktninger for bosetting i kommunen. Kommunen praktiserer ikke selvbosetting, altså at flyktninger kan flytte til Kristiansand på egenhånd uten avtale.

 

Introduksjonsavdelingen

 

Enslige mindreårige flyktninger