Heldagstilbud for asylsøkere

Introduksjonsprogram

Introduksjonsavdelingen har ansvaret for å kvalifisere flyktninger. De fleste flyktninger har rett på et introduksjonsprogram. Målet i introduksjonsprogrammet er å tette gapet mellom medbrakt kompetanse og kompetansen som kreves i norsk arbeidsliv.

Kvalifisering rettet mot flyktninger og innvandrere omfatter opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og andre opplærings-, oppfølgings- og arbeidsrettede virkemidler.

Kongsgård skolesenter gjennomfører opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.

Les mer om introduksjonsprogram

Introduksjonsavdelingen