Flyktninghelsetjenester

Gyldengården helsesenter er et kommunalt helsetilbud for asylsøkere, flyktninger, enslige mindreårige, familiegjenforente og kvoteflyktninger frem til de får fastlege.

Vi sørger for:

  • Tuberkulosekontroll (lovpålagt)
  • Helseundersøkelse med sykepleier
  • Legeundersøkelse
  • Blodprøver m.m
  • Vaksiner

Vi bruker tolk.

Flyktninghelsetjenesten består av leger, sykepleiere og helsesekretær. Vi samarbeider også med andre tjenester som asylmottak, bosettere, legevakt, helsesykepleiere, jordmødre og andre kommuner.

Turister og andre besøkende bes henvende seg til legevakt på telefon 116 117.

Generell informasjon om helsehjelp for flyktninger og asylsøkere.

Kontakt oss

Gyldengården helsesenter
Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand,  2.etasje.

Epost 

Telefon: 975 48 416
Åpningstid: Mandag til torsdag kl. 09.00 - 15.00
Telefontid: Mandag til fredag: kl. 08.00 - 15.30.