Enslige mindreårige

Vi har døgnbemannede boliger til enslige mindreårige flyktninger mellom 12 og 18 år. I tillegg finnes et oppfølgingsteam for enslige mindreårige på ressurssenteret. 

Ressurssenteret ligger i Kristian IVs gate 26.

Mer informasjon om enslige mindreårige flyktninger:

Enslige mindreårige flyktninger