Marviksveien 98

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging med leilighetsbygg med 85-110 leiligheter med tilhørende arealer til lek og uteopphold. Det skal også tilrettelegges for forretning/ bevertning/ tjenesteyting i første etasje mot Marviksveien.

Oppstart

WSP Norge AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til nils.olav.berge@wsp.com innen 28.5.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

WSP Norge AS
Fjellgata 6
4612 Kristiansand

Brev - Varsel om oppstart av planarbeid.pdf

Roligheden_kart_varsel_240423.pdf

Marviksveien 98 - Referat oppstartsmøte.pdf

Planinititativ rev. 080323.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Marviksveien 98
4632 Kristiansand