E18 Ytre ringvei

Ny E18 Ytre ringvei går fra Varoddbrua i øst ved Vige, inn i tunnel og til Grauthelleren i vest og kopler seg på dagens firefelts E39 mot Mandal. Veien er en del av hovedveiforbindelsen mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland.

KORT FORTALT

Planforslaget hjemler en veistrekning på ca. 9,7 km. Veianlegget skal opparbeides med tilkobling til E18 i Vige, rv. 9 på Dalane og E39 på Grauthelleren. Det skal opparbeides kryss i dagen ved Vige og ved rv. 9 på Dalane. På Grauthelleren skal tunnelmunning koble seg på eksisterende kryss på E39. Mellom kryssene ligger veien i tunnel.

 

Ytre ringvei bygges som firefelts motorvei med planlagt fartsgrense på 110 km/t med unntak av kryss og ramper som får lavere fart og veibredder. Rv. 9 på Dalane og Ytre ringvei kobles sammen med hverandre via to ettløps tilførselstunneler og to nye rundkjøringer på rv. 9.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 6.1. - 17.2.2024

Sett inn saksnummeret PLAN-20/05832 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 17.2.2024

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF, 12MB)

2. Bestemmelser (PDF)

Resten av dokumentene til offentlig ettersyn

Orienteringsmøte i Bystyresalen

Det holdes et orienteringsmøte i Bystyresalen, Rådhusgata 28, kl. 18.00 - 20.00, onsdag 31.1.2024. Møtet kan også sees direkte på kommunens nett-TV.

Utvidelse av planområde og varsel om reguleringsendring

Frist for innspill for utvidelse og reguleringsendring er 2. 6.2023 til

  • Altinn (for de som er varslet via Altinn)
  • E-post: nyeveier@ytreringvei.no
  • Post: Norconsult v/ Sara Sabelstrøm Øen, Postboks 1257 Vika, 0111 Oslo

Varslingsbrev_utvidelse av planområdet (PDF)

Varslingsbrev_reguleringsendring (PDF)

Varslingskart oversikt

Varslingskart oversikt

Grauthellerheia

Varslingskart oversikt Mjåvann østMjåvann Øst

Fastsatt planprogram

Melding om fastsatt planprogram (PDF)

1. Saksprotokoll (PDF)

2. Saksfremstilling uten vedlegg (PDF)

3. Planprogram, sist datert 16.09.2021 (PDF)

4. Merknadsbehandling (PDF)

5. Silingsnotat (PDF)

Utvidelse av planområdet

Frist for innspill om utvidelse av planområdet er 16.5.2022 til nyeveier@ytreringvei.no

Varslingsbrev_Mjåvann nord (PDF)

Utvidelse av planområdet

Frist for innspill om utvidelsen av planområdet er 3.3.2022 til nyeveier@ytreringvei.no

Varslingsbrev_utvidelse_Øygardsvannene (PDF)

Utvidelse av planområdet

Frist for innspill om utvidelsen av planområdet er 28.2.2022 til nyeveier@ytreringvei.no

Varslingsbrev_utvidelse_Bjørndalen (PDF)

Utvidelse av planområdet

Varslingsbrev_utvidelse (PDF)

Varslingskart utvidet planområde

Oppstart

Nye Veier AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til nyeveier@ytreringvei.no innen 31.3.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Norconsult AS
v/ Sara Sabelstrøm Øen
Postboks 626
1303 Sandvika

Ytre ringvei_Varslingsbrev (PDF)

Ytre ringvei_Kart med planavgrensning (PDF)

NV42E39VK-PLA-RAP-0005_Planprogram_e05 (PDF)

NV42E39VK-RAP-PLA-0006_Silingsnotat_e04 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Dalaneveien 3
4617 Kristiansand