Vanlig men vondt

Vanlig, men vondt (VMV) er et gruppeopplegg for ungdom som har opplevd foreldres skilsmisse. VMV har som mål å ivareta de unges behov ved samlivsbrudd.

  • Hvor vanlig er det å snakke om skilsmissen?
  • Hvor lang tid tar det før ”sorgen” går over?
  • Hvilke utfordringer kan jeg møte, både på kort og lang sikt?
  • Hvordan kan jeg leve best mulig med skilte foreldre?
  • Det er noen av problemestillingene i gruppeopplegget.  

Evalueringer viser at ungdommene opplever gruppesamlingene som verdifulle. De får bedre innsikt i egne sterke sider og muligheter, og styrket selvfølelse.

"Det har vært utrolig viktig for meg å være med i gruppa. Jeg har delt mesteparten av det jeg ville si. Jeg er mer konsentrert i timene på skolen. Før slet jeg med å følge med, men nå er det blitt lettere”

”Det viktigste for meg med å delta i gruppa var å høre andres erfaringer og skjønne at jeg ikke er alene om å føle at skilsmisse er vanskelig," er erfaringer fra ungdom som har vært med på opplegget.

– Kontakten med deltakerne og gjennomføringen av gruppeopplegget har gitt oss mye kunnskap. Fra å være en pilotskole har vi gradvis utviklet vår egen modell, og tilbakemeldinger fra elever og andre gruppeledere som har tatt i bruk VMV, har vært til stor hjelp. Vi har erfart at behovet som ble meddelt av ungdommer i ”Livet under 18” er reelt, og vi er stolte over å ha tatt denne utfordringen på alvor, sier Nina Lindland Sletten og Toby Tørressen, som har laget opplegget og veiledningspermen.

 

Gruppeopplegg og gruppelederkurs

Innhold: Beskrivelse av gruppeopplegg og gruppesamlinger, faglig begrunnelse og metodisk tilnærming og rammefaktorer for gjennomføring av VMV-gruppe.

Målgruppe: Sosiallærere eller andre ansatte ved barne- og ungdomsskoler, helsesykepleiere, familiesentre som ønsker å tilby VMV-grupper til ungdom som har opplevd samlivsbrudd.

Deltakelse og gjennomføring av et todagers gruppelederkurs er en forutsetning for å benytte gruppeopplegget. Det gjennomføres minst ett gruppelederkurs hvert semester. Kursdeltakerne får kursopplegg til både barne- og ungdomstrinnet.

Ta kontakt med Toby Tørressen dersom du ønsker å delta på kurs eller ønsker mer info om Vanlig men vondt. 

Vanlig, men vondt - ungdomstrinnet (8.-10. trinn)

Gruppeopplegget går over åtte samlinger på to timer, i skoletiden. Opplegget består av samtaler og aktiviteter og har en variert metodisk tilnærming. Ungdommene bestemmer selv om dette er noe de har behov for og ønsker å delta i. Minst en forelder må skrive under på at det er greit. 

• Det er stor variasjon blant deltakerne med tanke på avstand til bruddet. Noen kan ikke huske at foreldrene bodde sammen, mens andre står midt oppe i skilsmissen. 
• Gruppetilbudet utnytter styrken som ligger i å dele og snakke om erfaringer med andre som har tilsvarende opplevelser.

Ungdomsskoler i Kristiansand kommune som gjennomfører Vanlig, men vondt-gruppe kan søke om å få utbetalt 3000 kroner til dekning av mat og andre utgifter. Det gjøres enkelt ved å sende inn dette  dette skjemaet. 

Her finner du nyttige vedlegg til hjelp for gjennomføring av gruppeopplegget på ungdomstrinnet.

Vanlig, men vondt – barnetrinnet (5. – 7.trinn)

Nå foreligger det et eget, tilpasset gruppeopplegg for barneskolen, 5. – 7.trinn.
Opplegget består, som på ungdomstrinnet, av 8 samlinger, hvor den siste samlingen er med foresatte.

Opplegget er lagt opp med tanke på at elevene kan ha nytte av å delta i VMV-grupper både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Mange barneskoler i Kristiansand tar opplegget i bruk.

Barneskoler i Kristiansand kommune som gjennomfører Vanlig, men vondt-gruppe kan søke om å få utbetalt 3000 kroner til dekning av mat og andre utgifter. Det gjøres enkelt ved å sende inn dette skjemaet.

Her finner du nyttige vedlegg til hjelp for gjennomføring av gruppeopplegget å barnetrinnet.

Her finner du vedlegg til noen av gruppesamlingene.

  • Ta kontakt med Toby Tørressen hvis du vil delta på kurs og ønsker å ta i bruk gruppeopplegget på egen skole.