Felles strategiplan for oppvekst

Kristiansand kommune deltar til enhver tid i ulike satsings- og utviklingsområder i oppvekst. Disse er samlet i felles strategiplan.

Rammeverk for kvalitet og mestring - en strategiplan for oppvekst

Å være inkludert vil si å delta i fellesskapet sammen med alle de andre barna og de unge som tilhører fellesskapet. Dette innebærer at hver enkelt opplever sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende, samtidig som oppgaver og utfordringer er tilpasset evner og behov, slik at barnet opplever trygghet og lærer og utvikler seg.

Fellesskapene skal kjennetegnes av respekt for forskjellighet, egenart og ulike kulturer. Forskjellighet og mangfold må ses som verdi, styrke og ressurs.

Gå til rammeverket

Vanlig, men vondt

Vanlig, men vondt (VMV) er et gruppeopplegg for ungdom som har opplevd foreldres skilsmisse. VMV har som mål å ivareta de unges behov ved samlivsbrudd.

Les mer om VMV.