Felles strategiplan for oppvekst

Sterkere sammen for barn og unge følger opp og utdyper satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel

Sterkere sammen for barn og unge - strategiplan for oppvekst 2020-2025

Strategiplanen Sterke sammen for barn og unge ble vedtatt av bystyrei i februar 2021. 

Sterkere sammen for barn og unge - strategiplan for oppvekst 2020-2025

Planen blir operasjalisert gjennom Rammeverk for kvalitet og mestring. 

Rammeverk for kvalitet og mestring

Å være inkludert vil si å delta i fellesskapet sammen med alle de andre barna og de unge som tilhører fellesskapet. Dette innebærer at hver enkelt opplever sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende, samtidig som oppgaver og utfordringer er tilpasset evner og behov, slik at barnet opplever trygghet og lærer og utvikler seg.

Fellesskapene skal kjennetegnes av respekt for forskjellighet, egenart og ulike kulturer. Forskjellighet og mangfold må ses som verdi, styrke og ressurs.

Gå til rammeverket

Vanlig, men vondt

Vanlig, men vondt (VMV) er et gruppeopplegg for ungdom som har opplevd foreldres skilsmisse. VMV har som mål å ivareta de unges behov ved samlivsbrudd.

Les mer om VMV.