Vei prosjekter

 • nyhetsbilde
  Svarttjønnheia – nytt fortau
  Det skal bygges nytt fortau i Svarttjønnheia.
  07.11.2022
 • nyhetsbilde
  Gartnerløkka
  Prosjektet skal gi bedre fremkommelighet, redusere sårbarheten og øke sikkerhet i knutepunktet for alle trafikantgrupper.
  05.05.2022