Svarttjønnheia – nytt fortau

Nytt 850 meter langt fortau bygges i Svarttjønnheia

Nytt fortau Svarttjønnheia

  • Startdato: November 2022
  • Antatt sluttdato: Mars 2024
  • Arbeid som skal gjøres: Nytt fortau fra fylkesvei 303/Kuliaveien inn 850 meter i Svarttjønnheia.
  • Estimert kostnad: 18 millioner kroner
  • Antall løpementer vei: 850 meter
  • Entreprenør: Ingeniørvesenet

Dagens trafikksituasjon i Svarttjønnheia skal utbedres til fordel for myke trafikanter.

Kristiansand kommune startet prosjektering av fortauet i 2022 og gikk i dialog med berørte grunneiere. Kommunen er per oktober 2023 godt på vei med bygging av nytt fortau i Svarttjønnheia. Vi prøver å få ferdig så mye som mulig av fortauet før vi stenger ned anlegget for vinteren. Vi antar at det i vinter blir brøyting av både vei og fortau.  

Det skal bygges 850 meter fortau fra FV303 og inn Svarttjønnheia. Fortauet blir 2,5 meter bredt. Fortauet vil bli brøytet og strødd/saltet på vinterstid.

Dagens vei i Svarttjønnheia

Svarttjønnheia slik den framstår i dag.

Illustrasjon av planlagt vei og fortau

Illustrasjon av planlagt nytt fortau og vei.

Bygging pågår høsten 2023. Foto: Kristiansand kommune