Forbedret rødmarkering av sykkelfelt i Kristiansand

Fakta om rødmarkering av sykkelfelt

  • Prosjektnavn: Tordenskjolds gate - Rødmarkerte sykkelfelt
  • Startdato: 15.09.2023
  • Estimert sluttdato: 01.11.2023
  • Kostnadsramme: Kr. 850 000,-
  • Antall løpemeter vei: 260 m
  • Entreprenør: Malco AS

Beskrivelse av prosjektet

Alle rødmarkerte sykkelfelt i Kristiansand har til nå vært malt opp hver sommer med oljebasert maling. Ingeniørvesenet, i samarbeid med ATP-samarbeidet (Areal- og transportsplansamarbeidet i Kristiansandregionen), er nå i gang med å etablere faste rødmarkerte dekker i Tordenskjolds gate.

Dekket vil ha mye lengre levetid enn den oljebaserte malinga, og vil sikre god friksjon for syklister. Det vil bli anlagt et slitesterkt belegg som skal bli liggende i mange år. Dersom erfaringene med dette er gode, noe vi forventer, vil det på sikt bli etablert fast dekke flere steder i byen. Det skal i denne omgang legges fast rødt sykkeldekke i Tordenskjolds gate fra Kirkegata til Holbergs gate. Denne type dekke for sykkelfelt er allerede etablert i flere andre store byer i Norge, blant annet Dronning Eufemias gate i Oslo. Det er Malco AS som skal etablere det rødmarkerte dekke. Dekket er av typen StoFloor Landscape TC 500. Før det røde dekket kan legges, må den gamle malinga fjernes. Dette for å sikre god heft mellom nytt belegg og asfalt. Arbeidene startet opp i september 2023, og er planlagt ferdig utført i løpet av november 2023.  

 

Rødmaling av sykkelfelt som nå skal gjennomføres

Rødmaling av sykkelfelt som nå skal gjennomføres

 

Rødmaling av sykkelfelt som nå skal gjennomføres - avmerking av felt

Rødmaling av sykkelfelt som nå skal gjennomføres - avmerking av felt

 

Forberedelse av asfalten før rødmaling kan legges på

Forberedelse av asfalten før rødmaling kan legges på