Vi bygger Kristiansand

Kristiansand tema

Kristiansand kommune utvikler kommunen gjennom små og store prosjekter. Vi bygger skoler, barnehager og omsorgssentre, vi lager turløyper, parker og byrom. Nye vann og avløpsledninger blir lagt, samtidig med at de gamle fornyes og vi sørger for rent drikkevann. Vi bygger og vedlikeholder gang- og sykkelstier og kommunale veier.
På denne temasiden ønsker vi  å vise disse prosjektene og har sortert de under følgende kategorier:  Byggeprosjekter – Parker, byrom, friluftsanlegg og turløyper – Vann og avløp – Vei.

Prosjekter