I 2023 og 2024 bygges ny gang- og sykkelvei mellom Justvik skole og Skinnerheia/Jærnesheia.

Fakta om ny gang- og sykkelvei på Justvik

  • Startdato: Mars 2023
  • Antatt sluttdato: Vår 2024.
  • Arbeid som gjøres: Etablering av ny gang- og sykkelvei mellom Skinnerheia og Justvik skole
  • Estimert kostnad: 10,5 millioner
  • Antall løpementer vei: 380 meter
  • Entreprenør: Ingeniørvesenet

Beskrivelse av prosjektet

Kommunen startet i april 2023 arbeidet med å gjøre klart til å bygge ny gang- og sykkelvei mellom Justvik Skole og Skinnerheia/Jærnesheia. For å anlegge denne gang- og sykkelveien var det nødvendig å fylle igjen deler av dalen på sørsiden av Kvernhusheia for å etablere en fylling som gang- og sykkelveien skulle ligge på. Denne fyllingen består av ca. 1 800 lass med stein, totalt ca 15 000 m2. Massene vi her har gjenbrukt er tunnelmassene fra utgravingen av Vågsbygdporten.

Vi skal i første delen av  prosjektet bygge ferdig ca. 380 m med gang- og sykkelvei. Dette blir hovedtraséet for den regulerte veien. Det lages en  mulighet for adkomstvei fra Kvernhusheia til del to av gang- og sykkelvei som bygges seinere.

Vi har også måtte fjerne trappa som gikk mellom Kvernhusheia og Skinnerheia da denne lå i traséen for den nye gang- og sykkelveien. Fjellet ved trappa måtte sprenges bort her. Det vil komme en løsning for adkomst mellom Kvernhusheia og Skinnerheia når gang- og sykkelveien er ferdig bygget.

Nyhetsinnslag publisert 17/11-2023 med fokus 3D modell

Pågående arbeider. Foto: Kristiansand kommune

 

Skisse som viser utbedringene. Skjermdump: Kristiansand kommune fra Trimble Connect

Skisse som viser utbedringene. Skjærmdump: Kristiansand kommune

Skisse som viser utbedringene. Skjermdump: Kristiansand kommune fra Trimble Connect

 

Skisse som viser utbedringene. Skjærmdump: Kristiansand kommune

Skisse som viser utbedringene. Skjermdump: Kristiansand kommune fra Trimble Connect