Informasjon til leverandører

Her vil vi utgi styrende dokumentasjon og veiledning til leverandører som samarbeider med kommunen.

Kristiansand kommune ved Eiendom i By- og stedsutvikling er byggherre for mange store bygg som skoler og sykehjem. Her er en samling av noen av standard kravene som stilles til leverandører i prosjektene våre. 

Prosjekteringsanvisninger og kravspesifikasjoner

Seriøsitetsbestemmelser for bygg og anleggsprosjekter

Nye seriøsitetsbestemmelser basert på den såkalte Oslo modellen ble vedtatt av bystyret 14. oktober 2020.  Ved innkjøp av bygg- og anleggstjenester benytter Kristiansand kommune en rekke standard  kontraktsbestemmelser («Seriøsitetsbestemmelser») som er obligatorisk å benyttei kommunens anskaffelseskontrakter. Seriøsitetsbestemmelsene er en viktig del av kommunens arbeid i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Lenke til seriøsitetsbestemmelsene med veiledning. Blå skrift utgjør veiledningen.  

Klima- og miljøstrategi i bygg og anleggsprosjekter

Klima- og miljøstrategi ble vedtatt av bystyret 27. oktober 2021.  Kristiansand kommune skal være en foregangskommune på grønn omstilling og har satt et mål om 80 prosent lavere klimagassutslipp i 2030 enn i 2015. Klima- og miljøstrategien definerer mål, strategier og tiltak på et overordnet nivå, for kommunens bygge- og anleggsvirksomhet.

Normaler og håndbøker i Kristiansand kommune

Anbudskonkurranser i Kristiansand kommune

Interessert i hvilke konkurranser som pågår nå?
Se Doffin (filter i lenken er for Kristiansand) eller søk kostnadsfritt i Mercell.

Pågående, ferdigstilte og bestilte prosjekter

Se denne lenken til vår oversikt.

Merking og sending av fakturaer til kommunen

Se denne lenken til vår oversikt.

Plan, byggesak og byantikvaren

Se denne lenken for vår oversikt.