E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen

Prosjektet skal gi bedre fremkommelighet, redusere sårbarheten og øke sikkerhet i knutepunktet for alle trafikantgrupper.

PÅGÅENDE PROSJEKT

Statnes vegvesen er utbygger for prosjektet.

  • Vei: E39
  • Fase: Byggefase
  • Kommuner: Kristiansand
  • Fylker: Agder
  • Lengde: 1400 meter
  • Nasjonal transportplan: Omtalt i NTP 2018-2029
  • Totalkostnad: 3524 millioner (2022-kr). Finansiert med 40% stat og 60% bompenger.
  • Oppstart: 2021
  • Antatt åpnet: 2026

 

Statens vegvesen er ansvarlig for utbyggingen. Du kan følge med på prosjektet på deres nettsider her:

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen