Byggeprosjekter - planlagte

Lenke til økonomiplanen vedtatt av bystyret desember 2022
Lenke til leverandørinformasjon (slik som seriøsitetsbestemmelser, klimakrav, pågående anbudskonkurranser)
Lenke til nyhetssak om oppnådde klimakrav