Randesund omsorgssenter - nybygg

Bygging av nytt omsorgssenter og riving av det gamle sykehjemmet.

PLANLAGT PROSJEKT

  • Prosjektnavn: Randesund omsorgssenter
  • Adresse: Sømsveien 20, Kristiansand
  • Startdato byggearbeid: 2024
  • Estimert sluttdato: 2027
  • Kostnadsramme: Ikke detaljert kalkulert, opprinnelig budsjettert til 230 millioner kroner
  • Antall kvadratmeter: BTA 11 000 kvm
  • Entreprenør: Har ikke vært ut på anbud

 

Beskrivelse av prosjektet

Er i reguleringsfase og er per juni 2023 lagt ut på høring. Reguleringsplanen forventes ferdig i slutten av 2023.

Prosjektering er ikke påbegynt. Deler av det gamle bygget skal rives. Det vil si at sykehjemmet skal rives, men omsorgsboligene skal bestå.

Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering.