Helsehus Eg

Bystyret har vedtatt å avsette penger til prosjektering  (planlegging)  av Helsehus Eg.

FAKTA OM PROSJEKTET

  • Startdato byggearbeid: 2026
  • Estimert sluttdato: 2028
  • Kostnadsramme: Estimert prosjektramme 532 millioner kroner
  • Antall kvadratmeter: cirka 6 500 kvadratmeter
  • Entreprenør: Har ikke vært ute på anbud

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet
Kristiansand kommune har i flere år samhandlet med Sørlandet sykehus om utredning av muligheter for samlokalisering av tjenester på sykehusets område på Eg. Formålet er å oppnå best mulig samhandling mellom tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunal helsetjeneste. I 2023 er det gjennomført et skisseprosjekt hvor det kommunale helsehuset er planlagt vegg i vegg med sykehuset nye akuttbygg.  Dette vil gi god logistikk og åpne opp for et utvidet samarbeid mellom Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus. I 2024 vil det bli gjennomført en felles konkurranse for de to prosjektene med formål å inngå en kontrakt entreprenør for totalentreprise med samspill.  Byggestart er planlagt i 2026 og prosjektene skal etter planen ferdigstilles i 2028.

Helsehuset skal inneholde følgende fem funksjoner:

  • ny legevakt
  • øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD)
  • forsterkede korttidsplasser for ressursintensive pasienter
  • kommunalt legesenter for fastlegetjenester
  • samorganisert telefonsentral for legevakt og responssenter

 

På skissen vises kommunens helsehus (høyre del) og sykehusets akuttbygg (med helikoperlandingsplass)
 På skissen vises kommunens helsehus (høyre del) og sykehusets akuttbygg (med helikoperlandingsplass) Caption