Byggeprosjekter - pågående

 • nyhetsbilde
  Søgne stadion
  Søgne stadion ligger sentralt plassert på Tangvall og er et flunkende nytt idrettsanlegg med friidrettsanlegg, fotballbaner med naturgress, garderober, klubblokale og utstyrslager.
  05.10.2022
 • nyhetsbilde
  Fergefjellet barnehage
  Lømslandsvei 23 skal rehabiliteres til en ny og moderne sentrumsnær barnehage.
  27.09.2022
 • nyhetsbilde
  Greipstadhallen - nybygg
  Ny fotballhall skal bygges på Hortemo.
  29.08.2022
 • nyhetsbilde
  Øvre Slettheia barnehage - nybygg
  Barnehagen skal bli en del av skolen, slik at Øvre Slettheia blir et oppvekstsenter etter at etablering av barnehagene er ferdig.
  29.08.2022
 • nyhetsbilde
  Utvidelse Vågsbygd skole
  Augland og Åsane skoler skal slås sammen til en lokasjon på nye Vågsbygd skole.
  22.08.2022
 • nyhetsbilde
  Wilds Minne skole og flerbrukshall
  Det skal bygges ny skole og flerbrukshall.
  16.02.2022
 • nyhetsbilde
  Tangvall skolesenter
  Tangvall skole, kulturskolen og Søgne videregående skole skal etableres i et nytt, sammenhengende skolesenter på Tangvall.
  02.02.2022