Byggeprosjekter - pågående

Lenke til leverandørinformasjon (slik som seriøsitetsbestemmelser, klimakrav, pågående anbudskonkurranser)
Lenke til nyhetssak om oppnådde klimakrav