Solceller og batteribank i kommunale bygg

Det skal monteres solceller på tak i inntil 60 kommunale bygg i Kristiansand kommune

PROSJEKTFAKTA

  • Grovkartlagt i mulighetsstudie: ca 60 bygg
  • Prosjekt oppstart: Januar 2023
  • Startdato installeringsfase:  Juni/juli 2023
  • Estimert sluttdato: Desember 2026
  • Kostnadsramme: 108 millioner kroner
  • Entreprenør: Vil bli utlyst, det blir flere konkurranser i dette prosjektet
  • Når omtrent vil det legges ut i markedet: Mars/april 2023
  • Inntjeningstid er detaljert gjennomgått og ligger i størrelsesorden  6-8 år
  • Rådgiver: Norconsult

Hva som skal gjøres/ beskrivelse

Det skal monteres solceller på tak i inntil 60 kommunale bygg i Kristiansand kommune. Det skal også i noen grad monteres på plass batterier som kan lagre energi fra solceller, dette skal være med å utjevne effekttopper hver måned og dermed reduksjon av effekt tariff til nettselskapet.

Ved å ha batterier kombinert med solceller kan man lade batteriet i løpet av timen(e) med den laveste spot-prisen og lade ut i løpet av de høyeste pris-timene.

Dette prosjektet vil omfatte mange av kommunens bygg og vi er avhengig av godt samarbeid med bygg drifter, ledere og ansatte i byggene

Solcellene vil monteres på de byggene som vil ha best effekt. Det betyr de som benytter mest energi og har mest takflate. Vi knytter oss til bygg som har 200 000 kWh/ år forbruk eller høyere. Enkelte av de kommunale byggene, slik som store sykehjem, bruker ca. 1,6 million kWh per år. 

Salg av energi og lagring av energi

På sommeren produserer anlegget mest energi og det dannes da et energioverskudd. Vi går nå i dialog med Agder Energi Nett for å få lov til å selge overskuddsenergi.

Vi kan selv også lagre energien i kortere tidsrom. Den lagres på batteri. Da kan den altså brukes når strømmen er dyrest og en kan også hindre de dyre korte oppstartspilene.

Alternative energiformer

Andre løsnininger som energibrønner, vindkraft o.l. er analysert for dette prosjektet, men solceller er nå valgt som hovedsatsingsområde. Vi har noen luft vann løsninger og varmepumper samt bergpumper. Prosjektet vil også inneholde en pilot på bruk av vindmølle.

Figuren viser hvilke måneder solcellene produserer mer enn det reelle energibehovet for bygget.

Bilde av solcelletak.