Harald Gilles vei 24 - seks omsorgsboliger til habiliteringsformål

I Harald Gilles vei 24 skal det bygges seks omsorgsboliger med estimert sluttdato 01.08.2024. BRA: Ca 650 kvm

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjekt: Harald Gilles vei 24 (investeringsprosjekt)

Adresse: Harald Gilles vei 24

Startdato: Aug/sept 2023

Estimert sluttdato: 01.08.2024

Kostnadsramme: 53 millioner kroner

Antall kvadratmeter BRA: Ca 650 kvm

Entreprenør: PK-entreprenør

Beskrivelse: Totalentreprise, passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering.

Beskrivelse av prosjektet

Bebyggelsen er kompakt og organisert rundt et felles atrium der alle inngangsdører er lokalisert. Bygget består av 6 omsorgsboliger med alle hovedfunksjoner på inngangsplan. Administrasjons/personalfløy og fellesarealer er planlagt i 2 etasjer, der 1. etasje er inngang og fellesarealer. Personalfasiliteter som kontorer, personalrom, garderober, tekniske rom og lager er i 2. etasje. Det er planlagt løfteplattform i denne delen av bygget. Bebyggelsen er planlagt med kalde loft, både over boligfløyene og administrasjonsfløyen.  I tillegg til hovedbygning skal det oppføres isolert bygg som inneholder felles bod, avfallsrom og overbygd areal for sykkelparkering.