Rosseland park

Planområdet ligger sør for Kiwi Rosseland og Rosseland skole, mellom Rosselandsveien og E-39. Hensikten med planen er å etablere ni leilighetsbygg langs Rosselandsveien og et tun med småhusbebyggelse mot E-39. Det legges opp til ca. 285 boenheter. Det settes av arealer til uteopphold mellom bebyggelsen. Planen foreslår også åpning av bekken som går langs sørsiden av planområdet.