Paulen 2/8 - endring av plan

Det foreligger en gjeldende reguleringsplan for området, men den har ikke vært gjennomførbar. Formålet med planendringen er en gjennomførbar plan. Hovedgrepet i planendringen er endring av veistrukturen. I tillegg er det regulert inn flere nye tomter enn i gjeldende plan.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 11.6. - 20.8.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02150 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 20.8.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

01. Plankart Alternativ 1 (PDF)

02. Plankart Alternativ 2 (PDF)

03. Bestemmelser (PDF)

04. Planbeskrivelse (PDF)

05. Saksfremlegg (PDF)

06. Saksprotokoll BSU (PDF)

07. Illustrasjonsplaner (PDF)

08. Snitt (PDF)

09. Sol-skygge-studier (PDF)

10. Vegtegninger (PDF)

11. Plan og snitt vei ved Paulen 24 (PDF)

12. Naturmangfoldvurdering (PDF)

13. Støyvurdering (PDF)

14. Overvannsutredning (PDF)

15. Notat flomveier (PDF)

16. Merknader ved oppstartsvarsel (PDF)

17. Referat (PDF)

18. ROS-analyse (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Paulen 50
4625 Flekkerøy