Paulen 2/8 - endring av plan

Det foreligger en gjeldende reguleringsplan for området, men den har ikke vært gjennomførbar. Formålet med planendringen er en gjennomførbar plan. Hovedgrepet i planendringen er endring av veistrukturen. I tillegg er det regulert inn flere nye tomter enn i gjeldende plan.