Gatebruksplan for Posebyen

Formålet med gatebruksplan for Posebyen er å utarbeide en plan for gatenettet som bidrar til å utvikle gaterommene slik at de ivaretar og forbedrer bomiljøet i Posebyen, styrke Posebyens identitet og kulturhistoriske verdier og bedre trafikksikkerheten i området.

Høringsinnspill

Det er kommet inn mange innspill til både forslag til gatebruksplan for Posebyen og forslag til lokal boligsoneforskrift, boligsone 1, Posebyen.

I dokumentene under finner du alle høringsinnspillene samlet, og kommunens oppsummering av innspillene.

Høringsinnspill - gatebruksplan+boligsone - samlet (PDF, 100 MB)

Høringsinnspill - gatebruksplan+boligsone - oppsummert (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 11.3. - 15.6.2023 15.10.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-20/00178 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 15.6.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Varsel om utvidet høringsfrist (PDF)

Offentlig ettersyn (PDF)

1 Plankart - 23.01.2023 (PDF)

2 Reguleringsbestemmelser - 27.01.2023 (PDF)

3 Planbeskrivelse - 27.01.2023 (PDF)

4 Illustrasjonsplan - 23.01.2023 (PDF)

5 Situasjonsplan - 28.01. (PDF)

6 Eksisterende kjøreretninger - 02.01.2023 (PDF)

7 Planlagte kjøreretninger - 02.01. (PDF)

8 Sjekkliste for risiko og sårbarhet - 09.01.2023 (PDF)

9 Oppsummering - innspill til planoppstart (PDF)

10 Innspill til planoppstart (PDF)

11 Oppsummering - informasjonsmøte 22.01.2020 (PDF)

12 Gatebruk og parkering i Kvadraturen - barn og unge gir innspill - 2016 (PDF)

13 Oppsummering - medvirkningsmøte 30.08.2022 (PDF)

14 Rapport - Posebyen - Treregister (PDF)

15 Ta vare på Posebyen - hefte 1993+1998 (PDF)

16 Vedtak - BSU 09.02.2023 (PDF)

17 Saksfremlegg - BSU 09.02 (PDF)

18 Notat - oppfølging av bsu-vedtak (PDF)

Medvirkningsmøte 30. august 2022

Kristiansand kommune arrangerte medvirkningsmøte om gatebruksplanen. Se vedlagte presentasjoner og oppsummering av innspill og spørsmål som ble stilt i møtet.

Rådhusgata - forslag til ny løsning

Holbergs gate  - forslag til ny løsning

Informasjonsmøte 22. januar 2020

Kristiansand kommune avholdt informasjonsmøte om planarbeidet i Niels Henrik Abels Hus onsdag 22. januar 2020

2020-01-22_Gatebruksplan Posebyen informasjonsmøte (PDF)

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Varsel om oppstart av planarbeid (PDF)

Prosjektdirektiv (PDF)

 

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Wergelands gate 76B
4614 Kristiansand