Gatebruksplan for Posebyen

Formålet med gatebruksplan for Posebyen er å utarbeide en plan for gatenettet som bidrar til å utvikle gaterommene slik at de ivaretar og forbedrer bomiljøet i Posebyen, styrke Posebyens identitet og kulturhistoriske verdier og bedre trafikksikkerheten i området.

Informasjonsmøte 22. januar 2020

Kristiansand kommune avholdt informasjonsmøte om planarbeidet i Niels Henrik Abels Hus onsdag 22. januar 2020

2020-01-22_Gatebruksplan Posebyen informasjonsmøte.pdf

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Oppstartsvarsel

 

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Wergelands gate 76B
4614 Kristiansand