Fortau langs FV 3908 - Skudeviga - Kilura - Andåsveien

Formålet med planen er å etablere en gang-/sykkelløsning på strekningen Skudeviga – Andåsveien på Flekkerøy.