Fortau langs FV 3908 - Skudeviga - Kilura - Andåsveien

Formålet med planen er å etablere en gang-/sykkelløsning på strekningen Skudeviga – Andåsveien på Flekkerøy.

Oppstart

Agder fylkeskommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til postmottak@agderfk.no innen 1. okt 2021

Agder fylkeskommune har en medvirkningsportal her: Fv-3908 Fortau Skudeviga - Kilura - Andåsveien.

Brev ved varsel om oppstart av reguleringsplan.pdf

Planavgrensning_Fv 3908 Skudeviga.pdf

Referat fra oppstartmøte.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Fløybakken 5B
4625 Flekkerøy