Politiske utvalg

Bystyret i Kristiansand kommune har i perioden 2019-2023 hatt 71 medlemmer. I tillegg har kommunen hatt et formannskap, syv hovedutvalg, et valg- og honorarutvalg, en klagenemnd og flere mindre råd og utvalg. Endringer for perioden 2023-2027 blir fortløpende oppdatert på denne siden.

Møtene i bystyret, formannskapet og hovedutvalgene er åpne for publikum. I tillegg sendes møtene på Kristiansand kommunes nett-TV

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda

Bystyret

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Voteringer i Bystyret før 17.02.22

Leder for bystyret er ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Møtene overføres direkte på Kristiansand kommunes nett-TV. Du kan også se møtene i ettertid.

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for bystyret

Kontaktinformasjon til medlemmer av bystyret 2019 - 2023
Bystyret 2019 - 2023
Navn og e-post Telefon
Arbeiderpartiet  
Jan Oddvar Skisland 98287900
Mette Gundersen 91564057
Trond Henry Blattmann 41415430
Abdullahi Mohamed Alason  90525434
Jannike Arnesen 41467200
Dagfinn Haarr 48267701
Åse Løvdal 92413047
Bjørn Egeli 95804245
Mona Dia 47700409
Cay Nordhaug 48881418
Jan Erik Tønnesland 41499000
Kenneth Mørk 90809101
Dalmar Shirwac 95889982
Demokratene  
Vidar Kleppe 93063629
Makvan Kasheikal 97526465
Alf Albert 90848966
Lene Jakobsen 95727868
Fremskrittspartiet  
Stian Storbukås 92445868
Gry A. Stubstad 99695753
Andreas R. K. Jacobsen 47349518
Høyre  
Renate Hægeland 90157511
Kristin Wallevik 48010526
Odd Nordmo 90667111
Arve Stokkelien 97071288
Amalie Gunnufsen 99566610
Vegard K. Møller Launes 99487973
Terje Øydne Pettersen 90938918
Ida Grødum 95496648
Kjetil Aasen 90056640
Espen Saga 95829852
Pål Harv 40010003
Anita S. Dietrichson 91164883
Kristelig Folkeparti  
Jørgen Kristiansen 92468673
Stefan Avila 95849031
Charlotte Østeby Finnestad 47260946
Viggo Lütcherath 99236606
Sigrun Sæther 99636785
Tore Smeplass 90362401
Ebbe Boel Pedersen 95746612
Janette Kleivset 45420701
Tore Heidenreich 90296115
Miljøpartiet De Grønne  
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 97595967
Mira Svartnes Thorsen 46822337
Hildegunn M. T. Seip 98819111
Mark Candasamy 91631298
Elisabeth Udjus  98824316
Kristin Knutsen 48104206
Pensjonistpartiet  
Kari Berthelsen 91814774
Jorunn A. Olsen 91828822
Svein-Harald Mosvold Knutsen 98206813
Roy Fardal 92450026
Olav Homme 97014598
Rødt  
Kasper B. Espeland 48066071
Ellen Rudnes 92284503
Senterpartiet  
Reidar Heivoll 99270550
Ole Magne Omdal 90928841
Jack Andersen 47464999
Magne Thorvald Bakken 90743208
Lajla Elefskaas 99487973
Sosialistisk Venstreparti   
Mali Steiro Tronsmoen 95946615
Andreas Landmark 90529227
Robin Hansson 97726477
Tonje J. Alvestad 91880297
Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand  
Erik Rostoft 92031157
Annette Skeie Jakobsen 92248888
Jens Anders Ravnaas 45830103
Venstre  
Ivar Bergundhaugen 90995424
Christine Alveberg 90513576
Uavhengig  
Lill May Vestly 99537163
Nils M. Nilsen 90844950
Folkepartiet  
Christian Eikeland 99563219

Formannskapet

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for formannskapet

Om ansvars- og myndighetsområde:

Formannskapet er:

 • overordnet organ for alle faste utvalg og styrer
 • overordnet organ for miljøvernsaker
 • ansvarlig for overordnet planlegging

Formannskapet skal behandle og avgi innstilling:

 • i de saker som fremgår av kl. § 8 nr.3
 • til bystyret i saker som går direkte til formannskapet, samt i saker hvor et hovedutvalgsmindretall (¼) har krevd å få vedtaket behandlet i formannskapet
 • vedrørende økonomiplan og årsbudsjett, som behandles etter bestemmelser i kl. §§ 44 nr.4 og 45 nr.3 og reglene om meroffentlighet i saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer § 4
Kontaktinformasjon til medlemmer av formannskapet:
Oversikt formannskapet
Navn og e-post Telefon
Jan Oddvar Skisland (Ap) 98287900
Mette Gundersen (Ap) 91564057
Hildegunn M. T. Seip (MDG) 98819111
Mira Svartnes Thorsen (MDG) 46822337
Mali Steiro Tronsmoen (SV) 95946615
Erik Rostoft (TVP) 92031157
Reidar Heivoll (SP) 99270550
Roy Fardal (PP) 92450026
Renate Hægeland (H) 90157511 
Ida Grødum (H) 95496648
Terje Øydne Pettersen (H) 90938918
Jørgen H. Kristiansen(KrF) 92468673 
Sigrun Sæther(KrF) 99636785
Stian Storbukås (FrP) 92445868
Vidar Kleppe (ND) 93063629 

Valg- og honorarutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er varaordfører Erik Rostoft (TVP) 

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Kontaktinformasjon til medlemmer av valg- og honorarutvalget:
Oversikt valg- og honorarutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Erik Rostoft (TVP) 92031157
Jan Oddvar Skisland (Ap) 98287900
Mali Steiro Tronsmoen (SV) 95946615
Hildegunn M. T. Seip (MDG) 98819111
Reidar Heivoll (SP) 99270550
Renate Hægeland (H) 90157511 
Jørgen H. Kristiansen(KrF) 90938918
Tom Jørgensen (FrP) 98687863
Ivar Bergundhaugen (V) 90995424

Nærings- og eierskapsutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for nærings- og eierskapsutvalget

Kontaktinformasjon til medlemmer av næring- og eierskapsutvalget:
Oversikt næring- og eierskapsutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Jan Oddvar Skisland (Ap) 98287900
Mette Gundersen (AP) 91564057
Nestleder Erik Rostoft (TVP) 92031157
Jørgen H. Kristiansen(KrF) 92468673
Renate Hægeland (H) 90157511 
Terje Øydne Pettersen (H) 90938918
Mira Svartnes Thorsen (MDG) 46822337

Oppvekstutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er Åse Løvdal (Ap).

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Eva Sand.

Reglement for oppvekstutvalget

Kontaktinformasjon til medlemmer av oppvekstutvalget:
Oversikt oppvekstutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Åse Løvdal (Ap) 92413047
Nestleder Tonje J. Alvestad (SV) 91880297
Dagfinn Haarr (Ap) 48267701
Mark Candasamy (MDG) 91631298
Elisabeth Udjus (MDG)
98824316
Ida Grødum (H) 95496648
Arve Stokkelien (H) 97071288
Viggo Lütcherath (KrF) 99236606
Nils Nilsen (UAVH) 90844950
Jørgen Pettersen (TVP) 94005061
Lill May Vestly (UAVH) 99537163 

Helseutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er Espen Saga (H)

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Eva Ottesen.

Reglement for helseutvalget

Kontaktinformasjon til medlemmer av helseutvalget:
Oversikt helseutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Espen Saga (H) 95829852
Nestleder Ellen Rudnes (Rødt) 92284503
Paul Magne Lunde (Ap) 41537264
Dalmar Shirwac (Ap) 95889982
Rasha Abdhalla (SV) 90116046
Magne Thorvald Bakken (SP) 90743208
Anita S. Dietrichson (H) 91164883
Ebbe Boel Pedersen (KrF) 95746612
Vidar Kleppe (ND) 93063629 
Kari Berthelsen (PP) 91814774
Anette Skeie Jakobsen (TVP)
92248888

Kulturutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er Bjørn Egeli (Ap).

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Maren Svenning.

Reglement for kulturutvalget

Kontaktinformasjon til medlemmer av kulturutvalget:
Oversikt kulturutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Bjørn Egeli (Ap) 95804245
Nestleder Jens Anders Ravnaas (TVP) 45830103
Mona Dia (Ap) 47700409
Kristin Knutsen (MDG) 48104206
Andreas Landmark (SV) 90529227
Marte Sandland (Rødt) 94863537
Tore Heidenreich (KrF) 90296115
Petter Benestad (V) 90864491
Amalie Gunnufsen (H) 99566610
Tom Løchen (H) 91334736
Stefan Avila (KrF) 95849031

By- og stedsutviklingsutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er Ole Magne Omdal (Sp).

Sekretær for utvalget er Eva Ottesen og Thore Granheim.

Reglement for by- og stedsutviklingsutvalget 

Kontaktinformasjon til medlemmer av by- og stedsutviklingsutvalget:
Oversikt by- og stedsutviklingsutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Ole Magne Omdal (SP) 90928841
Nestleder Marte R. Ulltveit-Moe (MDG) 97595967
Jannike Arnesen (Ap) 41467200
Trond Blattmann (Ap) 41415430
Robin Hansson (SV) 97726477
Odd Nordmo (H) 90667111
Christine Alveberg (V) 90513576
Andreas R. K. Jacobsen (FrP) 47349518
Makvan Kasheikal (ND) 97526465
Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) 47260946
Olav Homme (PP) 97014598

Organisasjonsutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda

Leder for utvalget er Jan Erik Tønnesland (Ap).

Sekretær for utvalget er Tamara Villanueva.

Reglement for organisasjonsutvalget

Kontaktinformasjon til medlemmer av organisasjonsutvalget:
Oversikt organisasjonsutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Jan Erik Tønnesland (Ap) 41499000
Nestleder Kasper B. Espeland (Rødt) 48066071
Monika Hagen (Ap) 91797109
Per Gunnar Salomonsen (SV) 91698250
Adriana Ruiz (Ap) 41361991
Kristin Wallevik (H) 48010526
Kjetil Aasen (H) 90056640
Tore Smeplass (KRF) 95987160
Alf Albert (ND) 99325461 
Gry Stubstad (FrP) 99695753
Aina Aamodt Tofteland (TVP) 97199252

Arbeids- og inkluderingsutvalget

Leder for utvalget er Abdullahi Mohamed Alason (Ap).

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Eva Sand.

Reglement for arbeids- og inkluderingsutvalget

Kontaktinformasjon til medlemmer av arbeids- og inkluderingsutvalget:
Oversikt arbeids- og inkluderingsutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Abdullahi Mohamed Alason (Ap) 90525434 
Nestleder Jack Andersen (H) 47464999
Ellen Rudnes (Rødt) 92284503
Trond Henry Blattmann (Ap) 41415430
Lajla Elefskaas (SP) 46315090
Arne Skraastad (KRF) 93685157
Makvan Kasheikal (ND) 97526465
Christian Eikeland (FP) 99563219
Ivar Bergundhaugen (V) 90995424
Alexandra Grønås-Werring (SV) 93644647
Thor Kristian Hanisch (MDG) 91694105

Kontrollutvalget

Leder for utvalget er Pål Harv (H) (e-post)
Sekretariatet: www.vetaks.no
Kontaktperson: Dennis Kristiansen (e-post)

Reglement for kontrollutvalget

Om ansvars- og myndighetsområde:

Kontrollutvalget er bystyrets tilsyns- og kontrollorgan ovenfor forvaltningen i Kristiansand kommune. Utvalgets myndighet er knyttet til utførelsen av utvalgets tilsyns- og kontrolloppgaver, blant annet forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Utvalget skal også påse at kommunens årsregnskap blir betryggende revidert og skal rapportere resultatene av sitt arbeid til bystyret.

Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte. Kontrollutvalget skal ikke være en arena for partipolitikk, eller overprøve politiske beslutninger. Det er kontrollperspektivet som skal legge føringer for debatten i kontrollutvalget, og som skal gi utvalget gjennomslagskraft på tvers av partipolitiske skillelinjer.

Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS gjennomfører revisjonen av Kristiansand kommune, og rapporterer til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget skal påse at:
 • kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon
 • revisjonsmerknader blir fulgt opp
 • det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
 • det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 • kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp
Kontaktinformasjon til medlemmer av kontrollutvalget:
Oversikt kontrollutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Pål Harv (H) 40010003
Nestleder Birte Simonsen (MDG) 91854474
Terje Næss (Ap) 48881411
May Erna Karlsen (SV) 91872491
Cay Nordhaug (Ap) 48881418
Terje Imeland (KrF) 90723375
Bjørn Nilsen (PP) 45470669

Klagenemnda

Klagenemnda behandler klager over ikke-lovpålagte oppgaver. Klagen rettes til den instansen som fattet vedtaket det klages på. Den vil i neste omgang gjøre en vurdering om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken automatisk til klagenemnda, som siste klageinstans.

Leder for klagenemnda er Petter Benestad (V).

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Maren Svenning.

Reglement for klagenemnda

Kontaktinformasjon til medlemmer av klagenemnda:
Oversikt klagenemnda
Navn og e-post Telefon
Leder Petter Benestad (V) 90864491
Nestleder Åse Mosvold Hogga (PP) 97100027
Per Gunnar Salomonsen (SV) 91698250
Svein Kjetil Stallemo (Ap) 91745575
Odd Terje U. Høyland (UAVH.) 41008073