Politiske utvalg

Bystyret i Kristiansand kommune har 57 medlemmer. I tillegg har kommunen et formannskap, et kommunalutvalg, fire hovedutvalg, et valg- og honorarutvalg, en klagenemnd og flere mindre råd og utvalg. Endringer for perioden 2023-2027 blir fortløpende oppdatert på denne siden.

Møtene i bystyret, formannskapet og hovedutvalgene er åpne for publikum. I tillegg sendes møtene på Kristiansand kommunes nett-TV. Du kan også se møtene i ettertid.

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda

Bystyret

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for bystyret er ordfører Mathias Bernander (H)

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for bystyret

Kontaktinformasjon til medlemmer av bystyret 2023 - 2027
 
Navn og e-post Telefon
Arbeiderpartiet  
Kenneth Mørk 908 09 101
Trond Henry Blattmann 414 15 430
Adriana Ruiz Parada 413 61 991
Åse Løvdal 924 13 047
Ida Branthus Hirst 948 40 754
Jannike Arnesen 414 67 200
Abdullahi Mohamed Alason 905 25 434
Neda Blakstad 412 80 029
Fremskrittspartiet  
Stian Storbukås 924 45 868
Tom Jørgensen 986 87 863
Julie Hetland 470 17 861
Gry A. Stubstad 996 95 753
Øistein Hatlebakk 916 49 263
Høyre  
Mathias Bernander 38 07 50 00
Nicolai Østeby 480 47 699
Norunn Tveiten Benestad 404 08 274
Odd Nordmo 906 67 111
Arve Stokkelien 970 71 288
Amalie Gunnufsen 995 66 610
Vegard K. Møller Launes 994 87 973
Erle Wright Severinsen 986 45 546
Grethe Jakobsen Alver 901 31 593
Raymond Larsen 993 32 233
Hans Erik Munkvold Fiskvik 936 55 192
Ismail Ahmed Mahammed 401 86 763
Kjetil Aasen 900 56 640
Helge Reisvoll 958 84 463
Mentor Rashica 926 88 886
Ingrid Trønnes Mæhre 928 03 809
Mette Fimreite Roth 990 92 778
Industri- og næringspartiet  
Ian Martin Reed 413 04 785
Kleppelista  
Vidar Kleppe 930 63 629
Konservativt  
Ole Iacob Prebensen 971 55 595
Kristelig Folkeparti  
Charlotte Beckmann Finnestad 472 60 946
Sigrun Sæther 996 36 785
Jonas Ek 400 49 058
Tor Kristian Ludvigsen 951 77 075
Alte Aasen 419 29 315
Silje Vårlid 404 17 001
Ebbe Boel Pedersen 957 46 612
Miljøpartiet De Grønne  
Hildegunn M. T. Seip 988 19 111
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 975 95 967
Pensjonistpartiet  
Svein-Harald Mosvold Knutsen 982 06 813
Roy Fardal 924 50 026
Helén Rosvold Andersen 948 80 823
Rødt  
Kasper B. Espeland 480 66 071
Glenn-Rune Seland 952 49 511
Partiet Sentrum  
Erik Rostoft 920 31 157
Senterpartiet  
Ole Magne Omdal 909 28 841
Jack Andersen 474 64 999
Sosialistisk Venstreparti   
Andreas Landmark 905 29 227
Robin Hansson 977 26 477
Tonje J. Alvestad 918 80 297
Heidi Johansen 482 95 812
Venstre  
Jacob Haugmoen Handegard 415 28 698
Christine Alveberg 905 13 576
Petter Benestad 908 64 491

Formannskapet

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er ordfører Mathias Bernander (H)

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for formannskapet

Kontaktinformasjon til medlemmer av formannskapet:
Oversikt formannskapet
Navn og e-post Telefon
Leder Mathias Bernander (H) 38 07 50 00
Nestleder Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) 472 60 946
Norunn Tveiten Benestad (H) 404 08 274
Amalie Gunnufsen (H) 995 66 610
Sigrun Sæther (KrF) 996 36 785
Jonas Ek (KrF) 400 49 058
Jacob Haugmoen Handegard (V) 415 28 698
Stian Storbukås (FrP) 924 45 868
Julie Hetland (FrP) 470 17 861
Svein-Harald Mosvold Knutsen (PP) 982 06 813
Kenneth Mørk (Ap) 908 09 101
Jannike Arnesen (Ap) 414 67 200
Tonje J. Alvestad (SV) 918 80 297
Kasper B. Espeland (Rødt) 480 66 071
Erik Rostoft (Partiet Sentrum) 920 31 157

Valg- og honorarutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) 

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Kontaktinformasjon til medlemmer av valg- og honorarutvalget:
Oversikt valg- og honorarutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) 472 60 946
Nestleder Kenneth Mørk (Ap) 908 09 101
Alte Aasen (KrF) 419 29 315
Iselin Bøge Rom (V) 464 19 533
Hildegunn M. T. Seip (MDG) 988 19 111
Kasper B. Espeland (Rødt) 480 66 071
Tonje J. Alvestad (SV) 918 80 297
Norunn Tveiten Benestad (H) 404 08 274
Tom Jørgensen (FrP) 986 87 863
Ole Magne Omdal (Sp) 909 28 841
Vidar Kleppe (Kleppelista) 930 63 629

Kommunalutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er ordfører Mathias Bernander (H)

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for kommunalutvalget

Kontaktinformasjon til medlemmer av kommunalutvalget:
Oversikt kommunalutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Mathias Bernander (H) 38 07 50 00
Nestleder Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) 472 60 946
Norunn Tveiten Benestad (H) 404 08 274
Amalie Gunnufsen (H) 995 66 610
Sigrun Sæther (KrF) 996 36 785
Stian Storbukås (FrP) 924 45 868
Kenneth Mørk (Ap) 908 09 101
Jannike Arnesen (Ap) 414 67 200
Tonje J. Alvestad (SV) 918 80 297

Partssammensatt utvalg

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er ordfører Mathias Bernander (H)

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.

Reglement for Partssammensatt utvalg

Kontaktinformasjon til medlemmer av partssammensatt utvalg:
Oversikt partssammensatt utvalg
Navn og e-post Telefon
Leder Mathias Bernander (H) 38 07 50 00
Nestleder Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) 472 60 946
Norunn Tveiten Benestad (H) 404 08 274
Amalie Gunnufsen (H) 995 66 610
Sigrun Sæther (KrF) 996 36 785
Stian Storbukås (FrP) 924 45 868
Kenneth Mørk (Ap) 908 09 101
Jannike Arnesen (Ap) 414 67 200
Tonje J. Alvestad (SV) 918 80 297
Pål Tjøm (ansattes representant) 415 35 054
Kristian Espedal Larsen (ansattes representant) 970 27 043
Knut Arild Knutsen (ansattes representant) 458 73 909
Åse Birkrem (ansattes representant) 482 25 004

Oppvekstutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er Arve Stokkelien (H)

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Eva Sand.

Reglement for oppvekstutvalget

Kontaktinformasjon til medlemmer av oppvekstutvalget:
Oversikt oppvekstutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Arve Stokkelien (H) 970 71 288
Nicolai Østeby (H) 480 47 699
Ingrid Trønnes Mæhre (H) 928 03 809
Grethe Jakobsen Alver (H) 901 31 593
Nestleder Ida Branthus Hirst (Ap) 948 40 754
Heidi Johansen (SV) 482 95 812
Ian Martin Reed (INP) 413 04 785
Øistein Hatlebakk (FrP) 916 49 263
Jannicke Svaba Halvorsen (FrP) 454 41 071
Silje Vårlid (KrF) 404 17 001
Helén Rosvold Andersen (PP) 948 80 823

Helseutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er Ebbe Boel Pedersen (KrF)

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Tamara Villanueva.

Reglement for helseutvalget

Kontaktinformasjon til medlemmer av helseutvalget:
Oversikt helseutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Ebbe Boel Pedersen (KrF) 957 46 612
Mette Fimreite Roth (H) 990 92 778
Kjetil Aasen (H) 900 56 640
Hans Erik Munkvold Fiskvik (H) 936 55 192
Neda Blakstad (Ap) 412 80 029
Hildegunn M. T. Seip (MDG) 988 19 111
Glenn-Rune Seland (Rødt) 952 49 511
Annette Nygård Kristoffersen (KrF) 990 17 636
Nestleder Tom Jørgensen (FrP) 986 87 863
Gry V. A. Stubstad (FrP) 996 95 753
Vidar Kleppe (Kleppelista) 930 63 629

Kultur- og idrettsutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er Tor Kristian Ludvigsen (KrF).

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Maren Svenning.

Reglement for kultur- og idrettsutvalget

Kontaktinformasjon til medlemmer av kulturutvalget:
Oversikt kulturutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Tor Kristian Ludvigsen (KrF) 951 77 075
Erle Wright Severinsen (H) 986 45 546
Raymond Larsen (H) 993 32 233
Mentor Rashica (H) 926 18 886
Adriana Ruiz Parada (Ap) 413 61 991
Abdullahi Mohamed Alason (Ap) 905 25 434
Andreas Landmark (SV) 905 29 227
Petter Benestad (V) 908 64 491
Grethe Holberg (Sp) 992 36 636
Steinar Bergstøl Andersen (FrP) 900 73 291
Ole Iacob Prebensen (Konservativt) 971 55 595

Areal- og miljøutvalget

Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.

Leder for utvalget er Odd Nordmo (H)

Sekretær for utvalget er Eva Ottesen og Thore Granheim

Reglement for areal- og miljøutvalget 

Kontaktinformasjon til medlemmer av areal- og miljøutvalget:
Oversikt areal- og miljøutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Odd Nordmo (H) 906 67 111
Vegard K. Møller Launes (H) 994 87 973
Christine Alveberg (V) 905 13 576
Kenneth Mørk (Ap) 908 09 101
Robin Hansson (SV) 977 26 477
Marte R. Ulltveit-Moe (MDG) 975 95 967
Alte Aasen (KrF) 419 29 315
Sigrid Moseid Øverland (KrF) 922 57 557
Nestleder Andreas R. K. Jacobsen (FrP) 473 49 518
Ole Magne Omdal (Sp) 909 28 841
Roy Fardal (PP) 924 50 026

Kontrollutvalget

Leder for utvalget er Jan Erik Tønnesland (Ap)
Sekretariatet: www.vetaks.no
Kontaktperson: Dennis Kristiansen

Reglement for kontrollutvalget

Om ansvars- og myndighetsområde:

Kontrollutvalget er bystyrets tilsyns- og kontrollorgan ovenfor forvaltningen i Kristiansand kommune. Utvalgets myndighet er knyttet til utførelsen av utvalgets tilsyns- og kontrolloppgaver, blant annet forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Utvalget skal også påse at kommunens årsregnskap blir betryggende revidert og skal rapportere resultatene av sitt arbeid til bystyret.

Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte. Kontrollutvalget skal ikke være en arena for partipolitikk, eller overprøve politiske beslutninger. Det er kontrollperspektivet som skal legge føringer for debatten i kontrollutvalget, og som skal gi utvalget gjennomslagskraft på tvers av partipolitiske skillelinjer.

Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS gjennomfører revisjonen av Kristiansand kommune, og rapporterer til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget skal påse at:
  • kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon
  • revisjonsmerknader blir fulgt opp
  • det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp
Kontaktinformasjon til medlemmer av kontrollutvalget:
Oversikt kontrollutvalget
Navn og e-post Telefon
Leder Jan Erik Tønnesland (Ap) 414 99 000
Nestleder Helge Reisvoll (H) 958 84 463
Viggo Lütcherath (KrF) 992 36 606
Jack Andersen (Sp) 474 64 999
Arild Birkenes (FrP) 909 85 390
May Erna Karlsen (SV) 918 72 491
Ellen Rudnes (Rødt) 922 84 503

Klagenemnda

Klagenemnda behandler klager over ikke-lovpålagte oppgaver. Klagen rettes til den instansen som fattet vedtaket det klages på. Den vil i neste omgang vurdere om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken automatisk til klagenemnda, som siste klageinstans.

Leder for klagenemnda er Petter Benestad (V)

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Maren Svenning.

Reglement for klagenemnda

Kontaktinformasjon til medlemmer av klagenemnda:
Oversikt klagenemnda
Navn og e-post Telefon
Leder Petter Benestad (V) 908 64 491
Nestleder Per Gunnar Salomonsen (SV) 916 98 250
Margret Kristin Dyrholm (KrF) 913 04 087
Åse Berit Westergren (INP) 916 98 250
Reidar Heivoll (Sp) 992 70 550