Byggesak

Dersom du ønsker informasjon om hvordan saken din står, kan du logge på «Min side»  (www.kristiansand.kommune.no/minside/ ) . Der vil både opplysninger om hvilke dokumenter som foreligger i saken, saksbehandlingstid (står på «Forløp») og kontaktinformasjon på saksbehandler være opplyst. Dersom du må i kontakt med saksbehandler, anbefales det å sende en e-post da dette vil bli besvart fortløpende.

Dersom du ikke kan finne hvem som er saksbehandler, kan du sende en e-post til post.byggesak@kristiansand.kommune.no Dette er det litt lengre svartid på, men du vil da få opplyst saksbehandlers epostadresse.

Vi gjør vårt ytterste for å besvare alle henvendelser så fort som mulig.

Hva må til for å registrere fritidsbolig som helårsbolig i Matrikkelen?