Skoleruta

Skoleruta er oversikten over skoleårets ferie- og fridager. Den gjelder i stor grad for de fleste skolene, selv om skolene i helt spesielle tilfeller kan flytte planleggingsdager etter samråd med  skolens samarbeidsutvalg og etter godkjenning av kommunalsjef. Informasjon om eventuell flytting av fridager vil du finne på den enkelte skoles hjemmeside.

Skoleruta 2023-2024

Skoleruta 2023-2024
Måned Dato  Merknad
August 17. Skolestart
September    
Oktober 2.-6. Høstferie uke 40
  20. Fridag (Sørlandsk lærerstevne)
November    
Desember 22.-31. Juleferie
Januar 3. Skolestart
Februar 19.-23. Vinterferie uke 8
Mars 25. mars - 2. april Påskeferie
April 25. mars - 2. april Påskeferie
Mai 1. Arbeidernes dag
  9. Kristi himmelfartsdag
  10. Fridag
  17. Grunnlovsdag
  20. Andre pinsedag
Juni 20. Siste skoledag 

Kommunale barnehagene holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.
SFO er stengt i uke 27, 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.

Enkelte skoler kan i samråd med skolens styre justere noe på standard skolerute. Sjekk derfor skolenes egne hjemmesider for informasjon om dette.

Skoleruta 2024-2025
Skoleruta 2024-2025
Måned Dato  Merknad
August 15. Skolestart
September 30. sept - 4. okt Høstferie uke 40
Oktober 30. sept - 4. okt Høstferie uke 40
  18. Fridag (Sørlandsk lærerstevne)
November    
Desember 21.-31. Juleferie
Januar 7. Skolestart
Februar 17.-21. Vinterferie uke 8
Mars    
April 14. - 21. april Påskeferie
Mai 1. Arbeidernes dag
  29. Kristi himmelfartsdag
  30. Fridag
Juni 9. Andre pinsedag
  20. Siste skoledag 

Kommunale barnehagene holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.
SFO er stengt i uke 27, 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.

Enkelte skoler kan i samråd med skolens styre justere noe på standard skolerute. Sjekk derfor skolenes egne hjemmesider for informasjon om dette.

Skoleruta 2025-2026
Skoleruta 2025-2026
Måned Dato  Merknad
August 14. Skolestart
September 29.-30. Høstferie uke 40
Oktober 1.-3. Høstferie uke 40
November 7. Fridag (Sørlandsk lærerstevne)
Desember 22. Juleferie
Januar 5. Skolestart
Februar 16.-20. Vinterferie uke 8
Mars 30.-31. Påskeferie
April 1.-7. Påskeferie
Mai 1. Arbeidernes dag
  14. Kristi himmelfartsdag
  15. Fridag
  25. Andre pinsedag
Juni 19. Siste skoledag 

Kommunale barnehagene holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.
SFO er stengt i uke 27, 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.

Enkelte skoler kan i samråd med skolens styre justere noe på standard skolerute. Sjekk derfor skolenes egne hjemmesider for informasjon om dette.

Skoleruta 2026-2027
Skoleruta 2026-2027
Måned Dato  Merknad
August 13. Skolestart
September 28.-30. Høstferie uke 40
Oktober 1.-2. Høstferie uke 40
November 6. Fridag (Sørlandsk lærerstevne)
Desember 21. Juleferie
Januar 5. Skolestart
Februar 22.-26. Vinterferie uke 8
Mars 22.-30. Påskeferie
April    
Mai 1. Arbeidernes dag
  6. Kristi himmelfartsdag
  7. Fridag
  17. Andre pinsedag og grunnlovsdag
Juni 18. Siste skoledag 

Kommunale barnehagene holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.
SFO er stengt i uke 27, 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.

Enkelte skoler kan i samråd med skolens styre justere noe på standard skolerute. Sjekk derfor skolenes egne hjemmesider for informasjon om dette.