Skoleruta

Skoleruta er oversikten over skoleårets ferie- og fridager. Den gjelder i stor grad for de fleste skolene, selv om skolene kan flytte planleggingsdager i samråd med styret på skolen. Informasjon om eventuell flytting av fridager vil du finne på den enkelte skoles hjemmeside.
Skoleruta 2021-2022
Måned Dato  Merknad
August 19. Skolestart
September    
Oktober

4.-8.
22.
Høstferie uke 40
Fridag (Sørlandsk lærerstevne)
November    
Desember 20.-31. Juleferie
Januar 3. Skolestart
Februar 21.-25. Vinterferie uke 8
Mars    
April 11.-18. Påskeferie
Mai 17. Grunnlovsdag
  26. Kristi himmelfartsdag
  27. Fridag
Juni 6. Andre pinsedag
  23. Siste skoledag 

Kommunale barnehagene holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.
SFO er stengt i uke 27, 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.

Enkelte skoler kan i samråd med skolens styre justere noe på standard skolerute. Sjekk derfor skolenes egne hjemmesider for informasjon om dette.

Skoleruta 2022-2023
Måned Dato  Merknad
August 18. Skolestart
September   Høstferie uke 40
Oktober 3.-7. Høstferie uke 40
Oktober 21. Fridag (Sørlandsk lærerstevne)
Desember 19.-31. Juleferie
Januar 2. Skolestart
Februar 20.-24. Vinterferie uke 8
Mars    
April 3.-10. Påskeferie
Mai 1. 1. mai
  17. Grunnlovsdag
  18. Kristi himmelfartsdag
  19. Fridag 
  29. Andre pinsedag
Juni 23. Siste skoledag

Kommunale barnehagene holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.
SFO er stengt i uke 27, 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.

Enkelte skoler kan i samråd med skolens styre justere noe på standard skolerute. Sjekk derfor skolenes egne hjemmesider for informasjon om dette.