Skoleruta

Skoleruta 2019-2020
Måned Merknad
August Skolestart mandag 19. august
September Høstferie uke 40: 30. september
Oktober

Høstferie uke 40: 1.- 4. oktober
Planleggingsdag fredag 18. oktober

November  
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember
Januar Første skoledag etter nyttår mandag 6. januar
Februar Vinterferie uke 8: 17.-21. februar
Mars  
April Påskeferie f.o.m. mandag 6. april t.o.m 13. april
Mai Fri 1. mai, 17. mai, 21. mai (Kristi himmelfartsdag)
Juni Fri 1. juni (2. pinsedag) Siste skoledag før sommerferien er fredag 19. juni

Kommunale barnehagene holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.
SFO er stengt i uke 28, 29, 30 og 31.

Enkelte skoler kan i samråd med skolens styre justere noe på standard skolerute. Sjekk derfor skolenes egne hjemmesider for informasjon om dette.

Skoleruta 2020-2021
Måned Dato  Merknad
August 17. Skolestart
September 28.-30. Høstferie uke 40
Oktober

1.-2.
16.

Høstferie uke 40
Fridag (Sørlandsk lærerstevne)

November    
Desember 21.-31. Juleferie
Januar 5.  Skolestart
Februar 22.-26. Vinterferie uke 8
Mars 29.-31. Påskeferie
April 1.-5. Påskeferie
Mai 13. Kristi himmelfartsdag
  14. Inneklemt dag
  17. Grunnlovsdag
  24. Andre pinsedag
Juni 22. Siste skoledag 

Kommunale barnehager holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.
SFO er stengt i uke 28, 29, 30 og 31.

Enkelte skoler kan i samråd med skolens styre justere noe på standard skolerute. Sjekk derfor skolenes egne hjemmesider for informasjon om dette.

Skoleruta 2021-2022
Måned Dato  Merknad
August 19. Skolestart
September    
Oktober

4.-8.
22.
Høstferie uke 40
Fridag (Sørlandsk lærerstevne)
November    
Desember 20.-31. Juleferie
Januar 3. Skolestart
Februar 21.-25. Vinterferie uke 8
Mars    
April 11.-18. Påskeferie
Mai 17. Grunnlovsdag
  26. Kristi himmelfartsdag
  27. Inneklemt dag
Juni 6. Andre pinsedag
  23. Siste skoledag 

Kommunale barnehagene holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.
SFO er stengt i uke 28, 29, 30 og 31.

Enkelte skoler kan i samråd med skolens styre justere noe på standard skolerute. Sjekk derfor skolenes egne hjemmesider for informasjon om dette.

Skoleruta 2022-2023
Måned Dato  Merknad
August 18. Skolestart
September   Høstferie uke 40
Oktober 3.-7. Høstferie uke 40
November 21. Fridag (Sørlandsk lærerstevne)
Desember 19.-31. Juleferie
Januar 2. Skolestart
Februar 20.-24. Vinterferie uke 8
Mars    
April 3.-10. Påskeferie
Mai 1. 1. mai
  17. Grunnlovsdag
  18. Kristi himmelfartsdag
  19. Inneklemt dag 
  29. Andre pinsedag
Juni 23. Siste skoledag

Kommunale barnehagene holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.
SFO er stengt i uke 28, 29, 30 og 31.

Enkelte skoler kan i samråd med skolens styre justere noe på standard skolerute. Sjekk derfor skolenes egne hjemmesider for informasjon om dette.

Skoleruta