Innsyn og offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kristiansand kommunes virksomhet og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter. Vi praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal og dokumenter på Internett.

Offentlig journal

I henhold til offentleglova har alle og enhver rett til å kreve innsyn i kommunens saksdokumenter, journaler og lignende registre. Offentlig journal.

Innsyn gjennom Min side
I tillegg til offentlig innsyn kan du som part få innsyn ved å logge deg på løsningen MinSide. Her finner du saksdokumenter innen noen saksfelt og dine fakturaer.

Offentlig journal

Kommunens offentlige journal publiseres daglig for foregående virkedag. Opplysningene hentes fra sak- og arkivsystemet der de fleste av kommunens saksfelt behandles. Journalen inneholder ikke opplysninger i varslingssaker, beredskapssaker eller saker for kommuneadvokaten. Den inneholder heller ikke opplysninger i klientsaker i helse/mestring, oppvekst eller bedriftshelsetjenesten.

Journalen dekker perioden 2020 til dags dato. 

Slik søker du i offentlig journal

Privatnavn i journalen er behandlet slik at de kun er søkbare ett år etter publisering. Dette i tråd med Datatilsynets føringer om personvern.

Søkefunksjonene er godt forklart i selve innsynsløsningen. Dersom du ønsker å se all journalinformasjon som er publisert, trykker du på søk-ikonet uten å fylle noe inn i tekstboksen. Da hentes alt og du kan bla seg tilbake til 04.01.2000 som var første publiseringsdag.  Det kommer opp liste med sidetall nederst i bildet og så kan man bla seg bakover side for side:

Hvordan søke

Offentlig journal Kristiansand kommune

De offentlige journalene fra tidligere Kristiansand, Søgne og Songdalen er ikke lenger tilgjengelig. Dette som en følge av at sak- og arkivsystemene med innsynsløsninger er terminerte. Eventuelle innsynsforespørsler som gjelder de nedlagte kommunenes arkiver kan sendes til Post@kristiansand.kommune.no

Oversikt over politiske møter og møteprotokoller

Politisk agenda

Se bystyremøter på nett

Bystyrets møter overføres direkte på Kristiansand kommunes nett-TV.
Målet er å skape engasjement rundt politiske prosesser, og legge til rette for at alle kan følge det som bestemmes i byens øverste politiske organ.

Du kan også se møtene i ettertid, og gå rett til behandlingene av de enkelte sakene.

Bystyremøter på nett-TV

Innsyn i eiendomssaker

Innsyn i plan-, bygg- og oppmålingssaker

Innsynsløsningen inneholder offentlige fulltekstdokumenter i plan-, bygg og oppmålingssaker i Kristiansand kommune fra 01.01.2020.

Du kan også se status på fremdrift og geografisk informasjon. Det er viktig å merke seg at enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.
Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentligheten publiseres ikke i fulltekst. Innsyn i disse kan du be om via Offentlig journal

Slik søker du i løsningen
Gyldige søkekriterier er adresse, gnr/bnr og «Vår ref.» på dokumenter fra Plan- bygg og oppmålingsetaten.

Vi anbefaler at du søker etter saker slik:

  • Søk på adresse. Eks. Tordenskjolds gate, Trysnesveien, Mebakken
  • Søk ved hjelp av gårdsnummer/bruksnummer. Det er viktig at du skriver det slik: 61/287
  • Søk på «vår ref.» på dokumenter fra Plan-, bygg og oppmålingsetaten. Eks: 20/03238
Reguleringsplaner

Her finner du gjeldene reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid.

Rett til innsyn i opplysninger om deg selv (partsinnsyn)

Alle har rett til innsyn i opplysninger om seg selv. Dette gjelder blant annet informasjon om barnevern, adopsjon, PPT, skolegang og arbeidsforhold. Bruk eDialogeDialog sikker digitalt post. 

Henvendelsen blir journalført og behandlet av aktuelt tjenestested.

Innsyn og personopplysninger

Du har i utgangspunktet rett til innsyn opplysninger om deg, når de samles inn og brukes. Som saksdokumenter, journaler og lignende registre, dersom det ikke følger noe annet av lov/forskrift. Innsynsretten går ut på at du kan spørre en virksomhet om hvordan opplysningene om deg behandles og at du kan be om å få vite hvilke opplysninger de har lagret. Personopplysninger skjema KK080


MERK: Innsyn i personopplysninger er ikke partsinnsyn etter forvaltingsloven, innsyn i egne journaler/dokumenter. Da skal du bruke eDialog og sikker digital post.

Se mer informasjon:  Kristiansand kommune - Personvern

Dersom du ønsker mer informasjon om offentleglova og innsyn kan du finne dette i Justisdepartementets veileder om innsynsretten.

Kristiansand kommune, Dokumentsenteret
Postadresse: Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon 38 07 50 00
Epost: post@kristiansand.kommune.no

Historisk arkiv (Kristiansand, Songdalen og Søgne)

Kristiansand 2004 - 2019
Songdalen 1960 - 2019
Søgne 2005 - 2019
Løsningen krever innlogging via ID-portalen, bruksanvisning kommer snart. 

Innlogging i kommunens selvbetjeningsløsning for historisk eiendomsarkiv

Historiske byggesaker i gamle Kristiansand kommune (1893-2003)

Gamle Kristiansand kommune sitt byggesaksarkivet er digitalisert og åpent for innsyn. Dekker årene 1893 til 2003.
Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet er markert med hengelås; her må man be om innsyn ved å sende henvendelse til post.byutvilkling@kristiansand.kommune.no

Du kan søke på:

  • adresse eller
  • gårdsnummer/bruksnummer (gnr/bnr.)

Dersom du ikke finner ønsket eiendom er det ikke byggesak på denne. Dersom søket gjelder et rekkehus, garasje i rekke eller en større utbygging, vil byggesaken i en del tilfeller være registrert på en av enhetene.

Det er viktig å merke seg at enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med post.byutvikling@kristiansand.kommune.no eller ring sentralt 38 07 50 00.

Kommunens dokumentasjonsplikt og personvernerklæring

Kommunen skal journalføre og bevare saksdokumenter i henhold til arkivlova og andre særlover med forskrifter.  Vi kan finne igjen, dele og gjenbruke opplysninger.  Det gir rettssikkerhet for innbygger og kommune, og det tilrettelegger for innsyn og demokrati. I ettertid er opplysningene viktig for forskning og de er en del av vår kulturarv.  

Kommunens personvernerklæring gir en overordnet beskrivelse av hvordan Kristiansand kommune samler inn og bruker personopplysninger. Siden kommunen leverer et bredt spekter av tjenester og behandler personopplysninger til ulike formål, underlagt ulike lovkrav, er det i tillegg utarbeidet mer detaljerte erklæringer for de ulike tjenesteområdene.