Innsyn og offentlig journal

Åpenhet og innsyn er viktig for demokratiet og øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet. Det gir også mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet.

I henhold til offentleglova har alle og enhver rett til å kreve innsyn i kommunens saksdokumenter, journaler og lignende registre.
Du finner lenker til kommunens innsynsløsninger for publikum i oversikten under.

Dersom du ønsker mer informasjon om offentleglova og innsyn kan du finne dette i Justisdepartementets veileder om innsynsretten.

Du kan også kontakte: Kristiansand kommune, Dokumentsenteret
Postadresse: Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon 38 07 50 00
Epost: post@kristiansand.kommune.no

I tillegg til offentlig innsyn kan du som part få innsyn ved å logge deg på løsningen MinSide. Her finner du saksdokumenter innen noen saksfelt og dine fakturaer.
Dersom du ønsker innsyn i andre saker der du er part kan du sende forespørselen via eDialogeDialog sikker digitalt post. 
Henvendelsen blir journalført og behandlet av aktuelt tjenestested.

 

Offentlig journal

Kommunens offentlige journal omfatter korrespondanse fra og med 2020 i kommunens sak-og arkivsystem. Den vil i tillegg omfatte dokumenter mottatt i de tidligere kommunene i perioden 16.-31. desember 2019. Dette fordi det var stans i all journalføring i de tidligere systemene denne perioden.

Vi informerer om at korrespondanse i varslingsaker, beredskapssaker og klientsaker i områdene helse- og mestring samt oppvekst framgår ikke av den offentlige journalen.

Hvordan søke i løsningen:
Når det gjelder søk så kan man hente alle journalpostene  - ikke bare de ti siste. Det gjøres ved å trykke på søkeknappen (uten å skrive noe). Da hentes alle og man kan bla seg tilbake til 04.01 - da kommer det opp liste med sidetall nederst i bildet og så kan man bla seg bakover side for side:Hvordan søke

Offentlig journal Kristiansand kommune

Offentlig journal gamle Kristiansand kommune

Offentlig journal gamle Søgne kommune

Offentlig journal gamle Songdalen kommune

Innsyn i eiendomssaker

Innsyn i plan-, bygg- og oppmålingssaker

Innsynsløsningen inneholder offentlige fulltekstdokumenter i plan-, bygg og oppmålingssaker i Kristiansand kommune fra 01.01.2020.

Du kan også se status på fremdrift og geografisk informasjon. Det er viktig å merke seg at enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.
Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentligheten publiseres ikke i fulltekst. Innsyn i disse kan du be om via Offentlig journal

Hvordan søke i løsningen:
Gyldige søkekriterier er adresse, gnr/bnr og «Vår ref.» på dokumenter fra Plan- bygg og oppmålingsetaten. https://opengov.360online.com/Cases/KRSANDEBYGG

Vi anbefaler at du søker etter saker slik:

  • Søk på adresse. Eks. Tordenskjolds gate, Trysnesveien, Mebakken
  • Søk ved hjelp av gårdsnummer/bruksnummer. Det er viktig at du skriver det slik: 61/287
  • Søk på «vår ref.» på dokumenter fra Plan-, bygg og oppmålingsetaten. Eks: 20/03238

Eiendomssaker i gamle Kristiansand kommune 2004-2019

Eiendomssaker i gamle Songdalen kommune 2015-2019


Eiendomssaker i gamle Søgne kommune 2017-2019

 

Historiske byggesaker i gamle Kristiansand kommune (1893-2003)

Gamle Kristiansand kommune sitt byggesaksarkivet er digitalisert og åpent for innsyn og dekker årene 1893 til 2003 i gamle Kristiansand kommune.
Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet er markert med hengelås og ikke tilgjengelige. De skal være publiseres på kommunens offentlige journal og man kan be om innsyn.

Søke muligheter er på

  • adresse eller
  • gårdsnummer/bruksnummer (gnr/bnr.)

Dersom du ikke finner ønsket eiendom er det ikke byggesak på denne. Dersom søket gjelder et rekkehus, garasje i rekke eller en større utbygging, vil byggesaken i en del tilfeller være registrert på en av enhetene.

Se mer på nettsiden til By og stedsutvikling som viser relevante lenker og dokumenter

Det er viktig å merke seg at enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med post.byutvikling@kristiansand.kommune.no eller ring sentralt 38 07 50 00.

Reguleringsplaner

Her finner du gjeldene reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid.

Oversikt over politiske møter og møteprotokoller

Politisk agenda

Se bystyremøter på nett

Bystyrets møter overføres direkte på Kristiansand kommunes nett-TV.
Målet er å skape engasjement rundt politiske prosesser, og legge til rette for at alle kan følge det som bestemmes i byens øverste politiske organ.

Du kan også se møtene i ettertid, og gå rett til behandlingene av de enkelte sakene.

Bystyremøter på nett-TV

Kommunens dokumentasjonsplikt og personvernerklæring

Kommunen skal journalføre og bevare saksdokumenter iht arkivlova og andre særlover med forskrifter.  Vi kan finne igjen, dele og gjenbruke opplysninger.  Det gir rettssikkerhet for innbygger og kommune, og det tilrettelegger for innsyn og demokrati. I ettertid er opplysningene viktig for forskning og de er en del av vår kulturarv.  

Kommunens personvernerklæring gir en overordnet beskrivelse av hvordan Kristiansand kommune samler inn og bruker personopplysninger. Siden kommunen leverer et bredt spekter av tjenester og behandler personopplysninger til ulike formål, underlagt ulike lovkrav, er det i tillegg utarbeidet mer detaljerte erklæringer for de ulike tjenesteområdene.