Lagmannsholmen

Kristiansand kommune skal utarbeide en områderegulering for Lagmannsholmen for å fastsette rammer for fremtidig utvikling av området. Kvalitetsprogrammet som ble vedtatt lagt ut på høring i møte i by- og stedsutviklingsutvalget 15.06.2023, er en oppskrift for hva områdereguleringen skal inneholde - hva som skal utredes og hvordan prosessen skal legges opp. Kvalitetsprogrammet skal vedtas av bystyret, men før en slik sak fremmes skal innbyggere, interesseorganisasjoner og myndigheter ha mulighet til å komme med innspill til kvalitetsprogrammet.

Fastsatt kvalitetsprogram og medvirkningsplan

Kristiansand kommune har vedtatt kvalitetsprogrammet og medvirkningsplanen.

Melding om fastsatt kvalitetsprogram og medvirkningsplan (PDF)

1. Saksprotokoll (PDF)

2. Saksfremstilling (PDF)

3. Kvalitetsprogram Lagmannsholmen (PDF)

4. Medvirkningsplan (PDF)

Oppstart og høring av kvalitetsprogram

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 1.11.2023

Behandling av personopplysninger 

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart av 1644 områderegulering for Lagmannsholmen og høring av kvalitetsprogram (PDF)

1. Kvalitetsprogram Lagmannsholmen (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Lagmannsholmen 10
4610 Kristiansand