Lagmannsholmen

Kristiansand kommune skal utarbeide en områderegulering for Lagmannsholmen for å fastsette rammer for fremtidig utvikling av området. Kvalitetsprogrammet som ble vedtatt lagt ut på høring i møte i by- og stedsutviklingsutvalget 15.06.2023, er en oppskrift for hva områdereguleringen skal inneholde - hva som skal utredes og hvordan prosessen skal legges opp. Kvalitetsprogrammet skal vedtas av bystyret, men før en slik sak fremmes skal innbyggere, interesseorganisasjoner og myndigheter ha mulighet til å komme med innspill til kvalitetsprogrammet.

Oppstart og høring av kvalitetsprogram

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 1.11.2023

Behandling av personopplysninger 

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart av 1644 områderegulering for Lagmannsholmen og høring av kvalitetsprogram (PDF)

1. Kvalitetsprogram Lagmannsholmen (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Lagmannsholmen 10
4610 Kristiansand