Budsjett og økonomiplan

Hver høst legger kommunedirektøren fram en plan for bystyret om hva kommunen skal gjøre og bruke penger på de neste fire årene. Bystyret vedtok  budsjett og økonomiplan 14. desember 2023.

1. tertialrapport 2024

Kommunedirektøren legger fram 1. tertialrapport for formannskapet 12. juni og bystyret 19. juni 2024.

1. tertialrapport 2024 (ekstern lenke)

Vedtatt økonomiplan 2024-2027

Forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027 ble presentert for bystyret 25. oktober og ble vedtatt i bystyret 14. desember. 

Økonomiplan 2024-2027 (ekstern lenke til økonomiplanens nettside)
Økonomiplan 2024-2027 (PDF, 8,6 MB)

Budsjettmøte i bystyret 14. desember 2023 (ekstern lenke til Politisk Agenda)

Se bystyresendingen i opptak på nett-tv

Budsjettet ble vedtatt 14. desember i bystyret. Se sendingen i opptak i lenken under.

Se bystyremøtet i opptak på nett-TV (ekstern lenke)  

Om budsjettet

I Kristiansand kalles denne planen for økonomiplan. Det første året i økonomiplanen er samtidig kommunens årsbudsjett. 

Økonomiplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Økonomiplanen forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.

Tertialrapport

Tertialrapport

Årsrapport

Årsrapport

Gebyrer og betalingssatser

Gebyrer og betalingssatser 2024 (ekstern lenke)

Tilskuddsordninger 

Tilskuddsordninger 2024 (ekstern lenke)

Tidligere budsjett i Kristiansand kommune 

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Vedtatt budsjett og økonomiplan 2023-2026 (ekstern lenke)
Vedtatt budsjett og økonomiplan 2023-2026 (PDF)
Barnehagebehovsplan 2023-2032 (PDF)
Endelig planstrategi status 2022 og planbehov 2023 (PDF)

Vedtatt i bystyret 15. desember 2022 (ekstern lenke)
Forslaget til budsjett og økonomiplan for 2023-2026 ble lagt fram i bystyret 26. oktober 2022. 

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Vedtatt økonomiplan 2022-2025 (ekstern lenke)
Vedtatt økonomiplan 2022-2025 (PDF)
Vedtatt barnehagebehovsplan 2022-2031 (PDF)
Planstrategi og planbehov (PDF)
Utfordringsbilde 2021-2022 (PDF)

Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021-2024 ble lagt fram 28. oktober og vedtatt 16. desember 2020.

Vedtatt økonomiplan 2021-2024 (ekstern lenke)
Vedtatt økonomiplan 2021-2024 (PDF)
Vedtatt barnehagebehovsplan 2021-2031 (PDF)

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Budsjett og økonomiplan for 2020-2023 (ekstern lenke)
Budsjett og økonomiplan for 2020-2023 (PDF)
Vedtatt Barnehagebehovsplan 2020-2030 (PDF)

Aktuelle budsjett fra tidligere kommuner

Budsjett og økonomiplan for 2017–2020

Kristiansand (PDF)
Songdalen (PDF)
Søgne (PDF)

Budsjett og økonomiplan for 2018–2021

Kristiansand (PDF)
Songdalen (PDF)
Søgne (PDF)

Budsjett og økonomiplan for 2019–2022

Kristiansand (PDF)
Songdalen (PDF)
Søgne (PDF)