Tertialrapport

Se lenke til 2. tertialrapport 2023 lenger nede på siden. 

Tertialrapporten er en rapport til bystyret som viser i hvilken grad vedtatt budsjett er fulgt opp underveis i året.

Skjer det endringer i aktiviteter, skal det først og fremst vurderes når økonomiplanen behandles på høsten. Dette er fordi det langsiktige beslutningsgrunnlaget da er langt bedre.   

To ganger i året

Tertialrapporten kommer to ganger i året med oppdatert oversikt over budsjettsituasjonen så langt:

1. tertialrapport 30. april (viser regnskapet de fire første månedene i året)
2. tertialrapport – 31. august (viser regnskap de åtte første månedene i året)

I 1. og 2. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

1. tertialrapport danner områderapporter etter årets fire første måneder og 2. tertialrapport tar for seg de første åtte månedene.

Tertialrapporten viser i tillegg andre sentrale økonomiske forhold (utenomsektorielle) som gir grunnlag for den samlede vurderingen.

Den presenterer også på forutsetninger for å lykkes på arbeidsgiversiden, status på verbalvedtak og klimatiltak i klimabudsjettet.

2. tertialrapport 2023

2. tertialrapport 2023 (ekstern lenke til Framsikt)

2. tertialrapport 2023 (PDF)

Politisk behandling

  • Formannskapet 18. oktober (ekstern lenke)
  • Bystyret 25. oktober (lenke kommer når sak publiseres i Politisk Agenda)

1. tertialrapport 2023

1. tertialrapport 2023 (ekstern lenke til Framsikt)

1. tertialrapport 2023 (PDF)

Politisk behandling

Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan


Tertialrapporter 2022

1. tertialrapport:

1. tertialrapport (lenke til ekstern nettside)

Tertialrapport (pdf)

2. tertialrapport:

2. tertialrapport (lenke til ekstern nettside)
 
2. tertialrapport (pdf)

Nyhetssak om 2. tertialrapport 2022 (lenke)

Politisk behandling: