Forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan ble lagt fram for bystyret onsdag 25. oktober og ble vedtatt 14. desember i bystyret.

Forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027 - dokumenter

Saker som kommer senere:

Behandling av forslaget høsten 2023

Datoer for budsjettbehandling i de ulike utvalgene finner du i Politisk Agenda. Under "utvalg" må du velge "Inneværende periode Kristiansand kommune 2023-2027" og velge det enkelte utvalg å få opp sakene til behandling.

Innkalling, sakspapirer og vedtak fra møtene finner du på Politisk Agenda (ekstern lenke)

Si din mening-skjema - frist er gått ut

Mulighet for å si sin mening om budsjettforslaget er nå stengt. Frist for å sende innspill var til og med 17. november. 

Se sendingen fra bystyret på nett-TV

Se TV-sending fra bystyret (ekstern lenke)

Du kan se sendingen i opptak. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Edge, Safari eller Google Chrome da enkelte elementer fungerer dårlig i Internet Explorer.

Nyhetssak om forslaget

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027 (publisert kl.17.00, 25.10.23)

Kort om budsjettet

Årets forslag til økonomiplan ble lagt fram for bystyret 25. oktober. Økonomiplanen beskriver hva kommunen skal gjøre de neste fire årene og omfatter hele kommunens virksomhet. Den skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver innenfor drift og investering. Det første året i planen er samtidig kommunens årsbudsjett for 2024.

  • Økonomiplanen vedtas i bystyret 14. desember.
  • Økonomiplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter.
  • Økonomiplanen forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.