Forslag til økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan ble lagt fram for bystyret onsdag 26. oktober og ble vedtatt 15. desember i bystyret.

Vedtatt budsjett 

Vedtatt budsjett og økonomiplan 2023-2026 (ekstern lenke)
Vedtatt budsjett og økonomiplan 2023-2026 (pdf)

Forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026 - dokumenter

Forslag til økonomiplan 2023-2026 (økonomiplanens nettside, ekstern lenke)

Forslag til økonomiplan 2023-2026 (pdf)  
Presentasjon 2023-2026 (pdf) 
Utfordringsbilde 2021 (pdf)
Vedlegg til utfordringsbilde 2021 (pdf)
Planstrategi og planbehov vedlegg til forslag til økonomiplan 2023-2026 (pdf) 
Forslag til barnehagebehovsplan 2023-2026 (pdf) 

Se sendingen fra bystyret på nett-TV

Budsjettet ble vedtatt 15. desember i bystyret. 

Se TV-sending fra bystyret på nett fra (ekstern lenke)

Du kan se sendingen i opptak etter møtet. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Edge, Safari eller Google Chrome da enkelte elementer fungerer dårlig i Internet Explorer.

Kort om budsjettet

Årets forslag til økonomiplan ble lagt fram for bystyret 26. oktober.

  • Økonomiplanen beskriver hva kommunen skal gjøre de neste fire årene og omfatter hele kommunens virksomhet.
  • Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver innenfor drift og investering.
  • Det første året i planen er samtidig kommunens årsbudsjett for 2023.
  • Økonomiplanen ble vedtatt i bystyret 15. desember.

Økonomiplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Økonomiplanen forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.

Stramt budsjettforslag

– I år har det vært vanskelig å lande kommunens forslag til budsjett for de neste fire årene. Lavere økonomisk vekst framover gjør at vi må drive både med omstilling og effektivisering, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Les hele saken: Stramt budsjettforslag lagt fram i bystyret.

Se film med kommunedirektør Camilla Dunsæd om forslag til økonomiplan for 2023-2026 (Youtube, ekstern lenke)

Behandling av forslaget høsten 2022

Datoer for budsjettbehandling i de ulike utvalgene finner du i Politisk Agenda. Under "utvalg" må du velge "Inneværende periode Kristiansand kommune 2019-2023" og velge det enkelte utvalg å få opp sakene til behandling.

Innkalling, sakspapirer og vedtak fra møtene finner du på Politisk Agenda (ekstern lenke)

Se budsjettbehandlingen i bystyret på nett-tv (ekstern lenke)

Si din mening om budsjettforslaget - stengt for innspill

Fristen for å sende inn innspill var til og med 18. november. Innspillene som er sendt inn er levert til ordfører, varaordfører og gruppelederne i partiene.