Styringsdokumenter og referater

Det gjennomføres jevnlige møter i samarbeidet i aktuelle organer.