Kommunalt responssenter

Kristiansand tema

 

Kommunalt responssenter drives av Kristiansand kommune og gir tjenester til kommuner i Agder og ellers i Norge. Tjenesten mottar og følger opp alarmer og varsler fra digitale trygghetsalarmer og trygghetsteknologi hos hjemmeboende.  

 

400 L Kommunalt Responssenter 1218.jpg